Skip to main content

07.17 Szanballat és Tóbiás, az ellenség

Dátum: 
2019.07.17
OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,10.19-20; 3,33-35; 4,1-3; 6,1-14; 13,28

Tanulmányozásunk elénk állítja azokat is, akik ellenezték Jeruzsálem falainak újjáépítését. A Horonból való Szanballat társaival együtt szüntelen harcolt, hogy akadályozza és rombolja Nehémiás munkáját. Olyan nemzetből származott, Moábból, amely esküdt ellensége volt Izráelnek. Minden lehetséges eszközt felhasználtak az ellenállásukhoz. Szanballatban annak a könyörtelen nyomásnak a képét látjuk, amelyet a Sátán gyakorol azokra, akik arra törekszenek, hogy Isten munkáját végezzék.

Szanballat először a 2. fejezet 10. versében tűnik fel a helyszínen. Ott ezt olvassuk: "nagy bosszúságot okozott nékik, hogy jött valaki, aki Izráel fiainak javát keresi.". Micsoda ellentéte ez Nehémiás érzéseinek, amikor ő hallott Izráel állapotáról, 1,4. Szanballat és barátai az otthonhoz közeli ellenségeket jelképezik. Szinte látszik, hogy örültek a nemzet elbukásának. Sőt, mi több, megfigyeljük, hogy a népnek ezek az ellenségei gúnyolták és megvetették Nehémiás szándékait, hogy Istenének érdekében építkezik, 2,19. Nehémiás erőforrása Istenben volt, és célja rendületlen, 20. v. A Sátán ügynökei nyíltan megvetik Isten népét, és kevés tisztelettel vannak azok iránt, akiket mély érzéssel töltenek el Isten dolgai.

Szanballat jelleme világosan feltárul, ahogy halad előre a feljegyzés. Kezdi a bosszankodással; azután a gúnyolódáshoz és csúfolódáshoz fordul; majd harag és ingerültség fogja el ezekkel a "nyomorult zsidókkal" szemben, akik hozzá mernek kezdeni egy ilyen vakmerő vállalkozáshoz, 3,1-3. Ezeket a szavakat Samária seregei előtt mondja. Tóbiás gyalázkodással halmozza el Nehémiást: "ha egy róka lép fel reá, összezúzza köveiknek falát." A lekicsinylés és kicsúfolás az ellenállás legnehezebb formájának tűnhet előttünk. Az Újszövetségben olvasunk "Krisztus gyalázatáról", Zsid 11,26, és az emberek bennünket is megvethetnek. Ne feledjük, hogy ezt tették az Úr Krisztussal is.

Amikor a falakat befejezték, az ellenség nem tudta, mit csináljon, ezért fortélyhoz és csaláshoz folyamodott. Ezen a ponton láthatjuk Nehémiás jellemének igazi erejét. Szanballat képmutató módon játszik, azt színlelve, hogy támogatja a tervet. Nehémiás szilárd marad: "Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá", 6,1-4. Nekünk is szükségünk van az állhatatosságnak erre a szellemére. A Sátán arra törekszik, hogy elbátortalanítson bennünket az Úrért végzett munkánkban. Nehémiás keresztüllátott a dolgokon. "Nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van." 1Jn 4,4.