Skip to main content
Dátum: 
2019.07.21
OLVASNIVALÓ: 
Eszter 2,7-17

Amikor Eszterről szó kerül a 2,7-ben, megtudjuk, hogy héber neve Hadassa, ami azt jelenti, hogy "mirtusz", Neh 8,15. Eszter perzsa jelentése "csillag". Úgy tűnik, ez kapcsolatban van egy pogány istenséggel, míg a Hadassa jól megvilágíthatja a prófécia egyik elemét. A mirtusz egyszerű örökzöld cserje, leveleinek gyógyhatása van. A prófétáknál a mirtuszra történő utalás az Úr Izráellel kapcsolatos helyreállító kegyelmét jelzi, valamint az átok teljes eltávolítását, Ézs 41,19; 55,13; Zak 1,8.10-11. Milyen vigasztaló ez, ha az Eszter könyvében feljegyzett hátteret és végső kimenetelt nézzük! Mielőtt belemennénk a részletekbe a zsidók üldözésének és megszabadulásának magyarázatával kapcsolatban, megerősödik az a meggyőződésünk, hogy a Magasságos uralkodik az emberek királyságában, Dán 4,32. Semmi sem történik az Ő engedélye nélkül, és Őt sohasem éri meglepetés! Hála Istennek, hogy amíg ennek a világnak Hámánjai jönnek és mennek, az Úr marad, Zsid 1,12; 13,8. Esztert Márdokeus tartotta el ("táplálta"), aki árva unokahúgát lányává fogadta. Ellentétben a nőkkel szemben az 1. fejezetben mutatott bánásmóddal, Márdokeus az ő "tápláló atyja" lett, 4Móz 11,12; Ézs 49,23; vö. 2Móz 22,22; Zsolt 27,10; 103, 13; 146,9. Nemcsak a gyönyörű Hadassa nevet kapta, hanem ő maga is gyönyörű: "Szép alakú és szép ábrázatú" volt. Izráel előképe ő? Ideális értelemben "gyönyörű"; ténylegesen "árva"! Esztert azok közül a nők közül választották ki, akiket Vásti helyére szántak. Részletesen le van írva előmenetele, valamint az a tény is, hogy nem fedte fel nemzetiségét, amíg nem kényszerült annak bevallására, 7,4. Végül ő lett a királynő Vásti helyett, 2,17. Noha az Úr jelenléte nem nyilvánvaló, Ő rendezi a körülményeket azért, hogy biztosítsa népének megmenekülését. Eszter könyve ékesszóló bizonyítéka Isten gondviselésének. Lehet, hogy jelenléte nem túl nyilvánvaló, de hatalma látható, ahogyan az eseményeket szándékának megfelelően ellenőrzi. Nem szól, de jelen van! A Hadassa héber névvel kapunk utalást arra is, hogy a megoldás már el volt rendezve, mielőtt Eszter királynő képes lett volna a problémát legyőzni; vö. 1Pt 1,20.