Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Eszter 4,1-17

Isten, amikor megszabadította népét a gonosz Hámán terveitől, gondviselésének megfelelően használta fel Eszter királynőt, aki maga is zsidó volt. Ő emelte fel Esztert, hogy fontos pozíciót töltsön be. Eszter volt az ő választott eszköze, akinek nagyon fontos közbenjárónak kellett lennie fenyegetett népe számára.

Fontos pozíció. A körülmények alakulása folytán Eszter Perzsia királynője lett, Eszt 2,17. Az Úr a maga szuverenitásában felhasznált egy magas rangú embert, hogy céljait megvalósítsa; vö. Ézs 44,28; 45,1. Felhasználhat azonban olyanokat is, akik messze állnak a hatalomtól, hogy szándékait véghez vigye, 1Kor 1,26-29. Az Úr Jézus úgy jött be a világba, mint alacsony társadalmi osztályhoz tartozó Ember fia, Lk 1,26-27.52. Eszter napjaiban olyan valakire volt szüksége, aki bejáratos az akkor ismert világ leghatalmasabb emberéhez. Ő a saját tetszése szerint készít fel magas vagy alacsony pozíciójú embereket, hogy felhasználja őket. Az ő útjai kikutathatatlanok, Róm 11,33!

Eszköz. Eszter királynő eszköz volt, hogy végrehajtsa Isten szuverén szándékait igen fontos láncszemként az események isteni láncában; vö. Csel 9,10. Hámán legyőzése és népének megmentése az ő kezében volt, és Márdokeus állandó támogatásával végül ezek a célok meg is valósultak. Márdokeus szavai, hogy "ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra", 4,14, a helyzet lényegét emeli ki, amellyel a zsidók szembekerültek, a Mindenható kezének ellenőrző hatalmát, valamint a szabadulást, amelynek Eszteren, mint Isten engedelmes eszközén keresztül kellett bekövetkeznie. Én kész vagyok-e megtenni az Ő parancsát?

Közbenjáró. Amikor a királyok Királyához imádkozunk, sokat tanulhatunk Eszter királynétól, hogy hogyan közeledett a királyhoz. (I) Személyes megtisztulás. Ez nem gyorsan valósult meg. Tizenkét hónapot vett igénybe, 2,12. (II) Türelem. Az uralkodás 7. esztendeje, 2,16 (3. év, 1,3). Meg kellett ismernie a királyt, mielőtt kérhetett tőle. (III) Veszélyes helyzet, 2,21. Ellenségek vannak a magasságban, Ef 6,12. Megjelenik Hámán a 3,1-ben. (IV) Felkészülés, 4,5.8.16. (V) Megjelenés, 5,1-2. Alávetette magát a király akaratának 5,4.8; 7,3; 8,5. Mindez vezetett Hámán gonosz terveinek meghiúsulásához.