Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Eszter 3,1-15

Miután Eszter királynő lett, Ahasvérus király a gonosz Hámánt miniszterelnökévé léptette elő, Eszt 3,1. Ez az arcátlan, különösen hiú és ravasz ember erős, önző ambíciókkal telve, agágita volt, Agágnak, Amálek királyának a leszármazottja. Ez azt jelenti, hogy Izráel ellensége volt, 2Móz 17,8; 1Sám 15,8. Amikor a király megparancsolta, hogy valóságos imádattal hódoljanak neki, Márdokeus ezt megtagadta, nemcsak azért, mert Hámán csupán egy ember, hanem azért is, mert amálekita volt. A gőgös Hámán haragra gerjedt Márdokeus magatartása miatt, és nemcsak azt kívánta, hogy őt elpusztítsa, hanem minden zsidót az egész királyságban, 3,6; 4,7; 9,24. Előléptetése, 3,1 büszkeséget eredményezett, 3,5, és ahhoz a titkos tervéhez vezetett, 3,6, amely végül elnyerte a büntetését, 7,10. Hámán nyilvánvalóan mély benyomást keltő férfi volt, amellyel megnyerte a király kegyét. Ilyen lesz a jövőbeli "bűn embere" is, aki szinte szupermennek tűnik, azonban istentelen ember, 2Tesz 2,4; ellentéte annak, amit a Fil 2,8-ban látunk. Hámán szenvedélyes és mértéktelen bosszúszomja szánalmas bizonyítéka volt romlottságának. Haragját nem elégítette ki csupán Márdokeus megbüntetése, hanem elhatározta minden zsidó elpusztítását, Eszt 3,13; 4,7.13-14.16; 8,5.7.9; 9,24. Ez volt az oka bukásának és halálának. Ő azoknak az előfutára, akik az antiszemitizmus és fajirtás szélsőséges képviselői. Hasonlóan sok más emberhez, tragikusan kellett rájönnie, hogy azok, akik átkozzák a zsidókat, önmaguk lesznek átkozottak, 1Móz 12,3; vö. 1Sám 2,30; Zsolt 9,16; Jer 30,16; Gal 6,7; Jak 2,13. Hámán nem tudta megakadályozni Isten szándékait, különösen azt, hogy a Messiás Izráelből fog jönni. Hámán terve a kipusztítás - Isten terve pedig az üdvözítés. Hámán végzetes tévedése az az elképzelés volt, hogy lemészároltatja a zsidókat, de Isten terve Krisztusban magában foglalja a jövőbeli áldást a hívő zsidóknak és pogányoknak. A rettenetes tervezet, hogy kipusztítanak minden zsidót a királyságból, sorshúzással volt előre elrendezve, innen van a perzsa "pur" szó, amely sorshúzást jelent. Isten gondviselő bánásmódja következtében majdnem egy év telt el a sorshúzás és a gonosz terv végrehajtásának feltett szándéka között. Ráadásul Hámán hazudott a zsidókról a királynak, és felajánlotta, hogy hatalmas pénzösszeget fizet be a királyi kincstárba. A királyt befolyásolta ez az irgalmatlan ember, aki a zsidók ellensége volt, Eszt 7,6; 8,1; 9,10.24.