Skip to main content
Dátum: 
2019.07.28
OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,1-10

Az első fejezetben a Sátán támadásai Jób családja és javai ellen irányultak, de a második fejezetben Jób személyére teszi rá a kezét. Itt Isten szuverenitását ismét hangsúlyozza az Ige, 2,1. A Sátán megjelenik az Úr előtt, miután kudarcot vallott abban, hogy Jóbot bűnre csábítsa. Az Úr ismét megkérdezi a Sátánt, hogy megfigyelte-e szolgáját, Jóbot, akiről ismét elismerően nyilatkozik, de azt is hozzáteszi, hogy Jób még mindig feddhetetlen maradt, annak ellenére, hogy a Sátán súlyos próbának tette ki, 3. v. A Sátánnak most újabb javaslata van; miután előzőleg sikertelenül kérdezte, hogy "avagy ok nélkül féli-e Jób az Istent?", 1,9. Ez az új próba nem gazdagságára és családjára irányul, hanem személyesen Jóbra. A Sátán azt állítja, hogy ha Jób maga fog szenvedni, akkor megtagadja Istent. A Sátán azt sugallja, hogy Isten őt az előzőekben azért korlátozta, 1,12, mert tudta, hogy ha Jób személyesen szenvedett volna, elbukott volna. Az Úr engedélyt ad a Sátánnak, hogy Jóbnak testi szenvedést okozzon, de azzal a megszorítással, hogy Jób életét kímélnie kell, 6. v. Ekkor a Sátán megveri Jóbot visszataszító betegséggel, amely egész testére kiterjed, 7-8. v.

Jób még rettenetes fájdalmában is megőrizte becsületességét, pedig még a felesége is azt gondolta, hogy a látható előnyök elveszítése és a iszonyú szenvedés megfosztotta az életet minden értelmes céljától, 9. v. Jób még így sem vétkezett, minden rettenetes szerencsétlenség dacára. A Jób szenvedésével kapcsolatos tényeket az 1. és 2. fejezet tartalmazza. A könyv hátralévő része a szenvedésére vonatkozó különböző eszmecserékkel foglalkozik. Különböző nézőpontok vannak. (I) Jób felesége - hagyj fel minden reménnyel. Ez jellemző a természeti gondolkodásra, amely úgy érzékeli az anyagi veszteséget, mint amely kétségbeejtő dolog, vö. Mózes, Zsid 11,27; (Lk 12,15; 2Kor 4,16). (II) Jób barátai - büntetés. Mindegyikük Jób szenvedését közvetlenül a bűnnel kapcsolja össze. (III) Elihu - nevelés. "Kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő?" 36,22. Ha az ember helyesen megértette és válaszolt rá, az elvégezheti a kívánt hatást az életében, Zsid 12,4-11.

Ezen kívül a Sátán célja nemcsak Jób megalázása volt, hanem azt akarta, hogy megtagadja Istent, és imádattól fossza meg Őt,

Nem ért el sikert; azt akarta, hogy meglássa Jób végét, de Jób látta meg "az Úrtól való végét", Jak 5,11. Jób igazi imádó volt, 1,20. A Sátán gyűlöli azokat, akik imádják Istent; ő ellensége volt Jóbnak, és Jób Istenének is. Arra törekedett, hogy imádóból Isten átkozójává tegye.