Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jób 11,1-20

Czófár volt a harmadik barát. Ő nyersen dogmatikus és irgalmatlan. Amellett, hogy Jóbot képmutatónak nevezi, Jób 20,5, hazugsággal is megvádolja, 11,3. Ha Elifáz a moralista, akinek érvei a tapasztalatra támaszkodnak, és Bildád a törvényeskedő, aki véleményét a hagyományra alapozza, akkor Czófár a dogmatikus, aki előfeltételre alapozza megállapításait. Elifáz azt a következtetést vonja le, hogy Jób a bűnei miatt szenved; Bildád úgy tekinti, hogy képmutató, míg Czófár azzal vádolja meg, hogy gonosz ember. Czófár naamai, 2,11. Nem valószínű, hogy ennek a júdai Naamához köze van, Józs 15,41, hanem inkább a keleti országnak egy helyéről van szó. Miközben barátai három alkalommal beszélnek, ő csak kétszer, 11., 20. fej. Hallgatása a vita harmadik ciklusa alatt talán arra utal, hogy Bildád harmadik beszédével, 25. fej., a barátok kimerültek és abbahagyták érvelésüket. Czófár a legingerlékenyebb és legtürelmetlenebb a három barát közül, 11,2-3; 20,2-3. Indulatos válasza Jóbnak a legerőteljesebb, meggondolatlan túlzással. Egyenesen gonoszsággal vádolja meg, és megállapítja, hogy Jób feltételezett vétke több büntetést érdemel, mint amit kapott, 11,6. Jóbnak nem hiányzik egy olyan barát, aki szigorúan bírálja. Czófár, társaihoz hasonlóan bűnbánatra szólítja fel, hogy békességnek és helyreállításnak örülhessen. Mindemellett első beszédének végén visszatér a bűnös ember rettenetes végére, 11,20. Sajnos, a trió teljes összhangban énekel, ahogyan folytatják a bűnös ember balladáját, de rossz hangnemben énekelnek!

A második beszédben túlmegy barátjai szavain a gonosz ember megpróbáltatásainak borzasztó leírásaiban, 20,5-29. Jób szembehelyezkedik ezekkel az elképzelésekkel, és semmi vigasztalást nem talál bennük. A barátok egyike a szenvedést az elkövetett bűnök megtorlásának tekintette, azonban az ötvös munkája csak akkor teljes, ha már képes meglátni saját tükörképét a fémben. Isten célja Jóbnál nem a megtorlás, hanem a finomítás, 23,10. Ő meglátja-e bennem a saját tükörképét? Lásd: Gal 4,19. Czófár azt kívánja, hogy Isten beszéljen közvetlenül Jóbhoz, hogy felvilágosítsa tévedéseiről. Isten ezt meghallgatta; Isten beszélt, de Czófárt sokkal jobban elítélte, mint Jóbot, 11,1.5-6; 42,7. Czófár kérdésére válaszolva, 11,7, már tudjuk, hogy Isten teljesen a saját Fiában jelentette ki magát, Jn 1,18.