Skip to main content

08.13 Jeremiás és kétségei

Dátum: 
2019.08.13
OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,6-19.25-27.36-44

Jeremiás el volt zárva a tömlöc udvarában, mert megjövendölte a város elesését. Ebben az időben Isten szavába vetett hite gyakorlati próba alá került. Jeremiásnak azt mondták unokatestvérén, Hanameélen keresztül, hogy vásároljon meg egy földdarabot Anatótban. Isten ezt előre részletesen megjelentette a prófétának. Amikor Hanameél megérkezett, hogy megtegye a javaslatot Jeremiásnak, ő ezt mondta: "észrevettem, hogy az Úr szava ez.". Ezért a vásárlási okiratot megírták, tanúkkal aláíratták, és cserépedényben letétbe helyezték. Isten ezt mondta: "Még házakat, mezőket és szőlőket fognak venni e földön."

Jeremiás, miután Isten utasításainak engedelmeskedett, elgondolkodott annak logikáján, ami visszatekintve meggondolatlan cselekedetnek tűnt. A babiloni csapatok a város kapujánál álltak; ezért akarta unokatestvére eladni a mezőt? Kétségek kezdték elméjét gyötörni; nem volt-e az bölcstelen beruházás? Jeremiás akkor azt tette, amit minden keresztyénnek tennie kellene, amikor kétsége támad bizonyos dolog felől - imádkozott; "imádkoztam az Úrhoz, és ezt mondtam: Ah, Uram Isten, igaz, hogy házakat és szőlőket fognak birtokolni ismét ezen a földön?" Miután nehézségét Istenhez vitte és felsorolta Isten hatalmának múltbeli tetteit, ezt mondta: "semmi sincs lehetetlen előtted!" Isten hűséges volta, a nép bűnei, az ellenség szándékai, valamint az ostrom borzalmai mind részét képezte imájának. Zavaradottságát kiöntötte, és ezt mondta: "És mégis azt mondottad, Uram Isten, nékem: Végy magadnak mezőt pénzen. "De hiszen, kiáltotta, "a város a kaldeusok kezébe adatik!" 25. v.

Az Úr válasza a megzavarodott prófétának klasszikus válasz, amelyet minden valaha volt kételkedőnek adott; "És szólt az Úr Jeremiásnak, mondván: Íme, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nékem? Mert visszahozom az ő foglyaikat, azt mondja az Úr", 27.44. v. Jeremiás a maga nyílt őszinteségével vitte problémáit és kétségeit Istenhez. Csak Isten tudja elcsendesíteni a zavart lelket, Ő válaszol kérdésekre, és lecsillapítja kétségeinket. Seriven, Joseph írta a következőket: "Mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk sok bajunk, mindazért, mert hő imában Istenhez nem fordulunk."