Skip to main content

08.14 Jeremiás és barátai

Dátum: 
2019.08.14
OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 36,1-8; 38,7-16

A napok nehezek voltak Jeremiás számára, de Isten adott szolgájának egy hű barátot, valakit, akiben megbízhatott. Mivel Isten megparancsolta, hogy írjon le minden beszédet, amelyet korábban mondott, hogy Júda, ha lehetséges, még megfogadja az ítélet figyelmeztetéseit és megtérjen, ezt továbbadta barátjának, Báruknak, hogy írja le az Úr minden szavát egy könyvbe. Aztán pedig menjen el a templomba, és olvassa fel az Úr szavait a nép füle hallatára. Jeremiás nem mehetett oda, mert ki volt tiltva a templomból. Pál a korintusiakat a következőkre emlékeztette: "Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassák", 1Kor 4,2, és Báruk éppen ilyen embernek "találtatott". Hű volt Jeremiáshoz, és hűségesen végrehajtotta parancsait. Elment a templomba, és felolvasta a könyvet a népnek, majd utána saját kérésükre felolvasta a könyv szavait a vezető embereknek, ami igen mély benyomást gyakorolt rájuk.

Jeremiás szolgálatának egyik szomorú jellegzetessége volt, hogy indítékait teljesen félreértették azok, akik hallgatták. Az az üzenete, hogy "megadás, vagy halál", sértette érzékenységüket, és azt eredményezte, hogy a vezetők börtönbe vettették. Kötelekkel engedték le, ami jelzi, hogy milyen mély volt, hagyva, hogy Jeremiás belesüllyedjen a sárba, mert a szándékuk az volt, hogy haljon meg. De Isten nem feledkezik meg hűséges szolgájáról. Egy etióp főember jött, hogy kiszabadítsa Jeremiást. Isten nincs tekintettel személyekre; azt fogja felhasználni szolgájának megszabadítására, akit akar. A királytól engedélyt kérve Ebed-Melek elment harminc emberrel, hogy kiszabadítsa a prófétát, és felhúzták a veremből.

Elhagyatottnak érezhette-e magát Jeremiás, amikor otthagyták a sötét veremben, hogy meghaljon? Hű az Isten, és a megfelelő pillanatban utat készít a prófétának a megmenekülésre. Milyen hálás lehetett Jeremiás az etióp főembernek, akinek gondja volt arra, hogy mindent megtegyen, és kiszabadítsa őt! Szükségünk van barátokra, különösen olyanokra, akik hűek maradnak nehéz időkben, mint Báruk, és törődnek velünk a sötét megpróbáltatás napjaiban, ahogyan Ebed-Melek tette. Ahogyan Salamon, a bölcs ember hirdette: "Minden időben szeret, aki igaz barát", Péld 17,17.