Skip to main content

08.15 Ezékiel felkészülése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-3; 2,1-10

A könyv Ezékiel harmincadik évében kezdődik egy nagy látomás leírásával és azzal, hogy a próféta a foglyok között van. Ha Jeremiás szavai igazak voltak, Ezékielnek sohasem lesz meg az a kiváltsága, hogy a jeruzsálemi templomban szolgáljon. Ez bizonyára súlyos csapást jelentett vágyaira nézve. Amikor 25 éves korában fogságba vitték Jeruzsálemből, úgy tűnt, hogy ez a végét jelenti élete minden igaz céljának. De ami számunkra sorscsapásnak látszik, gyakran azt jelezheti, hogy Istennek más szándékai vannak velünk.

Amit látott. "Megnyilatkoztak az egek, és láttam isteni látásokat", 1,1. Ezékiel ebben az eseményekben gazdag évben tapasztalta ezt a csodálatos dolgot. Feltekintett, és látta Isten kerekeken mozgó trónját, amely északról jött, jelezve Isten trónjának univerzális jellegét, amelyet mennyen vagy földön semmilyen hatalom nem állíthat meg.

Amit hallott. "Valójában lett az Úrnak beszéde Ezékiel paphoz". Ez szimbolikus képben állt elő - egy tekercs volt teleírva belül és kívül, jelezve, hogy a próféta semmit sem tehet hozzá. Az a parancs, hogy egye meg a tekercset, azt jelzi, hogy Isten Igéjéhez kell hasonlóvá lennie, és annak az ő élő részévé kell válnia. Lenyelve azt tapasztalta, hogy az uralkodik felette, és részesévé tette őt emberi szinten Isten bűnös népe iránti bánásmódjának. Miután megkapta Isten üzenetét, világossá vált előtte, hogy azt nemzedéke szándékosan el fogja utasítani minden elfogadható magyarázat nélkül. Mindenkinek, aki Istent akarja szolgálni, először "ennie" kell a könyvet, és engednie, hogy az megvizsgálja indítékait, gondolatait és tetteit, hogy a szolga együtt érezzen Isten gondolataival, és hogy az élő hatalommá váljon őbenne.

Amit érzett. "Lett ott rajta az Úrnak keze", 3. v. Az egész könyvben hétszer mondják ezt Ezékielről, ami azt jelzi nagyon valóságos értelemben, hogy élete Isten ellenőrzése alatt volt. Az Úr kezéhez Isten Szelleme kapcsolódik, aki felemeli és hordozza a prófétát szolgálatának teljesítésében. Azt is szükséges tudni, hogy rajtunk is ott van az Úr keze, és Isten Szelleme bennünk van, hogy küldetésünk megvalósuljon a világban.