Skip to main content

08.17 Ezékiel megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-9

Egy őrszemnél normális dolog volt, hogy figyelmeztessen az ellenséges erők közeledésére. Azt kívánták tőle, hogy a küszöbön álló veszély első jelére fújja meg a trombitát, hogy a népet riadókészültségbe helyezze. Ha egy ilyen ember állt őrszemként a toronyban, vagy a városfal leggyengébb részénél, természetesen azonnal figyelmeztetést kellett adnia, ha porfelhőt látott felemelkedni, amelyet közeledő haderő keltett. A trombita harsogó hangjára a bölcs ember komolyan vette a figyelmeztetést, és vagy elmenekült a városból, vagy felkészült a közeledő ellenség fogadására. Ezáltal megmenthették életüket az emberek, de azok, akik hallották a trombitát, és folytatták tevékenységüket, semmibe véve a figyelmeztetést, fegyver által fognak elveszni. Nem lesz számukra mentség, és nem lesz joguk a panaszra. Vérük a saját fejükön, és az őrállót nem érheti vád. Az őrszem magányos alak lehetett; társaitól távol állhatott, és az volt a kötelessége, hogy állandóan éber maradjon.

Az őrszemnek nagy volt a felelőssége. Ha elmulasztotta, hogy figyelmeztessen a küszöbön álló csapásra, és valakit az ő hibájából öltek meg, akkor ő volt a felelős Isten előtt annak az embernek a haláláért, és véréért őt tartották vétkesnek. A törvény szerint az elhunyt legközelebbi vérrokonának kötelessége volt bosszút állni annak haláláért azon az emberen, aki okozta.

Az Úr az egész dolgot drámai módon Ezékielre alkalmazta. Felelőssége az őrállókéhoz volt hasonló. Arra volt kijelölve, hogy figyelmeztesse Izráelt a veszedelemre, amely az Isten általi ítélet fenyegetése volt, ha meg nem térnek bűneikből.

A próféta megkapta az Úr üzenetét, és nem mert tartózkodni annak hirdetésétől. Ha visszatartja a figyelmeztető szót, a bűnös saját bűnéért fog meghalni, de a prófétán fogják számon kérni. Ha a figyelmeztetést továbbadta, a törvénysértő ember megtérhet gonosz útjáról. Ezékiel hűséges őrálló volt, aki elmondta a figyelmeztető üzenetet. Nagy felelősség van azokon, akik hiszik, hogy Isten őrállóiként cselekszenek ma, hogy hűségesen elmondják Isten komoly figyelmeztetését a meg nem tért embereknek.