Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Dániel 1

Sineár hírneve már megjelenik a Mózes 1. könyve korai fejezeteiben, azzal együtt, hogy népe elhatározta, hogy nevet szerez magának, 1Móz 1. Ez olyan környék volt, ahol az előrelépés és a fejlődés kiemelkedő fontosságú volt. Amikor Dániel Babilonba érkezett, azonnali és intenzív nyomás nehezedett rá, hogy engedjen azok útjainak. Dánielt egy olyan folyamatnak vetették alá, mely megváltoztatta, mindezt az ország legfőbb tekintélye parancsolta. Nabukodonozor király változtatást határozott el étkezésükben, és Aspenáz, az udvarmesterek fejedelme úgy határozott, hogy megváltoztatja Dániel nevét. Babilon nem fogadhatta el őt úgy, amint volt, és ezért azzal próbálkozott, hogy babilóniaivá formálja. Dániel kortársai közül sokan el lettek volna ragadtatva a király asztalának pompás lakomájától, nem is említve a gyors előmenetelt a világ leghatalmasabb rendszerében. A későbbi fejezetek mutatják meg, hogy Dániel az előremenetelt elfogadja, de nem alkuszik meg saját szellemi értékrendjével, hogy elérje azt. Dániel első elhatározása, amit "szívében" hozott, emlékeztet bennünket a Péld 4,23 alapelvére: "Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet."

Ezt a megoldást alkalmazva Dániel bölcsessége az Aspenázzal folytatott beszélgetésben megmutatja tekintélytiszteletét; inkább a szellemi meggyőzés módszerét alkalmazta, semmint a nyílt ellenállást. Azt kérte, hogy ő kapjon más ételt, amellyel nem szennyezi be magát, ugyanakkor Isten kedvessé tette Dánielt Aspenáz előtt - Isten és szolgája összhangban dolgoznak. Dánielnek Isten iránti bizalma tükröződött a próbaidő kérésében, amely alatt egyszerű ételeket evett, amelyek nem szennyezték be, nem pedig Babilon egzotikus ételeit. Ez a fegyelmezettség először fizikai jelekben nyerte el jutalmát Aspenáz előtt, 1,15, és még teljesebben jutalmazta meg Isten. Valamennyi fiatalember számára, akik részesei voltak ennek az elhatározásnak, ismeret és ügyesség volt a jutalom minden tudományban és bölcsességben, de Dániel számára különleges mértékű áldásként adatott a látomások és álmok magyarázásának képessége. Dániel eredeti szívbéli szándéka Isten előtt, valamint az az elhatározása, hogy nem szennyezi be magát, olyan pozícióval nyert jutalmat, amely megengedte számára, hogy magasabb körökben szolgálja Istenét, és lehetővé tette, hogy istenfélő befolyását kiterjessze további két fejedelem uralkodására is.