Skip to main content

08.20 Dániel - látomások

Dátum: 
2019.08.20
OLVASNIVALÓ: 
Dániel 2,1-49

Isten, ahogyan az 1Móz 41-ben álomban beszélt a fáraóval, most ezt tette Nabukodonozorral is. Isten tud szólni önfejű lelkekhez is azok nyugodt pillanataiban, és ez azt eredményezi, hogy azok összezavarodnak Isten előtti helyzetüket illetően. Nabukodonozor nagy álmában az isteni közlés terjedelme óriási volt; az volt azonban a probléma, hogy nem emlékezett rá. Micsoda bölcsesség Isten részéről, hogy így felkavarta az uralkodó lelkét, és ezáltal előhozta szolgáját, Dánielt, hogy szolgáljon abban a pillanatban!

Az emberi bölcsesség nem bizonyult kielégítőnek az isteni közlés megértésének dolgában, és a bölcsek nem tudták megmondani a király álmát. Ebbe a nehéz helyzetbe belép egy férfi, aki már a múltban is kutatta Isten nagy dolgait, és Istennel járt; ő lesz az az eszköz, akin keresztül a bibliai prófécia nagy igazságai feltárulnak.

Dániel bölcsességét, amelyet a megoldásnál alkalmaz, érdemes megfigyelni. Először bölcsen beszél Ariókkal; másodszor időt kér a királytól, harmadszor pedig Istenre vár más hűséges hívő emberek társaságában. Azoknak, akik szeretnének behatolni az isteni szándék legnagyobb mélységeibe, várniuk kell, hogy az feltáruljon; el fognak jutni oda, hogy megvallják: "Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, s kinyomozhatatlanok az ő útjai!" Róm 11,33.

"Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti;" Dán 2,28. Isten szándékát egy nemzettel, vagy egy hívő emberrel néha nehéz lehet megérteni vagy felismerni, de bizonyosak lehetünk - Őrá várakozva közelebb juthatunk az Ő gondolkodásának megismeréséhez.

Ennek a különleges kijelentésnek az időtartama túlnyúlik Dániel idején, sőt, még a mi életünkön is. A nemzetek olyanok, mint egy csepp a vödörben, és mint csekély por a mérlegen, Ézs 40,15, de Istennek határozott terve van, amely tökéletes pontossággal fog beteljesedni. A kéz érintése nélküli kőszikla össze fogja zúzni a pogány birodalmakat, és azoknak minden dicsősége semmivé lesz. Isten felállít majd egy királyságot, amely soha nem fog elmúlni, és Úrrá teszi Fiát épp azon emberek körében, akik azt mondták, hogy nem akarják, hogy Ő uralkodjon felettük. Azokban a napokban uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége, Ézs 9,7.

Ézs 9. 7 Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete teszi ezt.