Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 1., 3.,14.

Hóseás próféciáján végig az Isten és népe közti kapcsolat úgy van bemutatva, mint férj és feleség kapcsolata. A könyv a megsértett Istennel kezdődik, és azonnal megadja az okát is - az ország paráznaságot követett el azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, 1,2. Ennek az eltávolodásnak a mértéke később csak növekedett, amikor megtudjuk, hogy nem volt igazság, irgalom és ismeret az országban, 4,1. Ennek a gyümölcse fel van sorolva, mert a nép megengedte magának az átkozódást, hazugságot, gyilkosságot, lopást és házasságtörést, 4,2. Egy ilyen napon támasztotta Isten Hóseást.

A Hóseás név, amely az "üdvösség" és "szabadítás" jelentést hordozza, Isten irgalmára mutat rá egy olyan időben, amikor népe eltávolodott tőle. Hóseás közelről tanúsítja Isten szívének fájdalmát, amikor feljegyzi Isten szavait: "Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét", 9,10. Ez ellentétben áll jelenlegi állapotukkal.

Hóseásnak megparancsolta Isten, hogy vegyen feleségül egy parázna nőt, amely egyszerűen a kor egyik lányát jelenti. A környezet nyilvánvalóan rajta hagyta nyomait Gomeren, és ez a kapcsolat vezette rá Hóseást, hogy megértse Isten szívét népe iránt. Gomer gyermekeket szült Hóseásnak, és Isten megparancsolta neki, hogy olyan neveket adjon gyermekeinek, amelyek örökre emlékeztetni fognak Isten népének állapotára és Isten szívének mély fájdalmára.

Minden bűn közepette a reménység ajtaja nyitva van az Akor völgyében. Ez volt az a hely, ahol a bűn megítéltetett, Józs 7., és arra tanít bennünket, hogy az isteni irgalom bármilyen megmozdulása sem fogja eleve kizárni Isten ítéletét népe bűnével kapcsolatban.

Hóseást azonban nem használhatta volna fel Isten anélkül, hogy ne kelljen eltűrnie személyes szenvedést és mély fájdalmat. A leckék, amiket megtanult és jellemének kiformálása Isten keze alatt feleségén és gyermekein keresztül történt, akik a legközelebbiek és legdrágábbak voltak számára a földön.

Sokan tapasztaltak meg családi nehézségeket Istenhez való hűségük gyakorlása közben, és annak következményeként. Ez volt Hóseás sorsa, és valamennyi nehézség végén ezt így foglalja össze: "Bizony igazak az Úrnak útjai, és az igazak járnak azokon", 14,10.