Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Jónás 2,1-2,10; 3,1-4,11

A Jónással kapcsolatos isteni gondviselés nagysága van feljegyezve könyvének 2. fejezetében. Komoly figyelmeztetést tartalmaz Isten népe közül bárkinek, aki úgy dönt, hogy nem engedelmeskedik Isten szavának. Utazása a hal gyomrában olyasmi volt, amit sohasem fog elfelejteni. Azok a szavak, amelyeket arra használt, hogy leírja akkori állapotát, olyanok, amelyek az emberi megtapasztalás szélsőségeit hordozzák. Szenvedett, és a halál torkába került, 2,2, a mélybe jutott, 2,3, a kétségbeesés feneketlen mélységébe, áradatoktól körülzárva, és a föld zárai bezárultak felette. A hínárok fejére fonódtak, 2,5, és a szabadulás minden reménye veszni látszott.

Azon a ponton, amikor minden reménysége veszni látszott, Jónás megemlékezett az Úrról. Az Úr jellegzetes tulajdonságai, amelyeket a megmenekült Jónás nagyra érékelt, az Ő irgalma és bűnbocsánata voltak. Jónás lassan megtanulta, hogy azok, akik hiú bálványokra ügyelnek, vagyis emberi és gőgös utakat követnek, elhagyják az igazi irgalom egyetlen forrását.

Az irgalom forrása, amely alkalmat adott a niniveieknek, hogy megtérjenek, most nyilvánvaló lett Jónás megtapasztalásában, és elvitte arra a végső pontra, hogy megvallja: "Az Úré a szabadítás", 2,9. A leckét megtanulta; a szabadítás Isten kizárólagos és különleges előjoga, és Jónás felelőssége volt, hogy ezt hirdesse Ninivének.

Amikor Isten elrendelte Jónás megszabadítását, a teremtés feletti hatalma újra nyilvánvalóvá vált abban, hogy a halat a szárazföld egy bizonyos pontjára irányította.

Jónás megtanulta, hogy a helyreállítás Istenét szolgálta, és az a hívő, akit Ő megszabadított, ismét hatalmas módon felhasználható. Korábban Jónásnak azt parancsolta Isten, hogy "kiáltson" Ninive ellen, míg az utóbbi parancs az volt, hogy "prédikáljon" nekik, 1,2; 3,2. Ez a megváltozott ember új üzenettel jön, az isteni tekintély pecsétjével, és tanúja lesz Ninive gonosz népe bűnbánatának.

Ami Jónás jellemét illeti, a negyedik fejezettől fogva úgy látszik, hogy miután megtörtént a helyreállítás és Isten felhasználta, Ninivével szembeni magatartása visszatért korábbi állapotába. Előfordulhat néha, hogy irigyeljük másoktól azt az irgalmat, amelyért mi magunk hálásak voltunk.