Skip to main content
Dátum: 
2019.08.28
OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,23

Annyit tudunk Aggeusról, hogy próféta volt, akit röviddel azután támasztott Isten, hogy a maradék visszatért Babilonból Zorobábel vezetésével, amelyről a beszámoló Ezsdrás könyvében van feljegyezve. Aggeus nyilvánvalóan olyan férfi volt, aki kapcsolatban állt Istennel, és Isten üzenetét vitte korának embereihez. Szolgálatát hatalommal végezte, és megragadta saját nemzedékét, mert láthatóan felindította őket, hogy elvégezzék, ami rájuk volt bízva.

A visszatérés idején nagy optimizmussal bízott Isten népe a jobb napokban. A jólétre való törekvés számos gazdasági kezdeményezésben öltött testet, amelyek lefoglalták az emberek idejét és energiáját, de gyászos eredményt hoztak. Mindezekben az anyagi veszteségekben az emberek elmulasztották, hogy időt szánjanak a sikertelenség okainak felderítésére. Ezen a ponton lépett a színre Aggeus, és abszolút tekintéllyel szólalt meg: "Gondoljátok meg jól a ti utaitokat!" Annak oka, hogy minden munkájuk eredménytelen volt, abban a tényben rejlett, hogy megbántották Istent, mindent arra fordítva, hogy anyagi jólétet biztosítsanak maguknak, amikor az Úr háza romokban állt.

Aggeus megalkuvás nélküli szolgálata kizárt minden mentegetőzést, támadva a megelégedettséget, és megparancsolta a népnek, hogy az Úr házát építsék. Az Úrtól származó szó felindította a kormányzót, a papot és a népet, emlékeztetve minket arra, hogy mindenkire szükség van az Úr házának építéséhez, és ennek a mozgalomnak a gyümölcse az, hogy fordulat történik Istennek népével való bánásmódjában. A föld, amely semmit sem adott nekik, most már terem valamit, és megtapasztalják a helyreállítást, 1,6-9.13. Az első fejezetben látható gazdátlan pusztaság a második fejezetben a dicsőség és békesség helye. Talán az, hogy az utóbbi ház dicsősége nagyobb lesz az előbbiénél, arra a tényre utal, hogy Krisztus maga fog járni annak közvetlen környékén.

Aggeus egyetlen célja egyszerű üzenettel, de világosan a középpontban állt. Az Úrnak az Úr népéhez szóló üzenete az Úr házának felépülését eredményezte, ami örömet és dicsőséget szerzett az Úrnak, 1,8. Bátorodjunk fel mi is erre a nemes feladatra, és lássunk hasonló eredményt napjainkban és nemzedékünkben. Ilyen munkában mienk az ígéret is: "Én veletek vagyok, azt mondja az Úr", 1,13.