Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-6; 14,1-21

Zakariás próféciája Dárius második évében, a nyolcadik hónapban kezdődik, amely két hónappal későbbre helyezi szolgálatát, mint Aggeusé volt. Napjainak igazi szükségletei arra sarkallták, hogy ne vesztegesse az időt. Azonnal szembeállítja a népet a történelem szomorú tényeivel. Az Úrtól származó szóval: "Térjetek hozzám," 1,3, emlékezteti őket, hogy az előző nemzedék ugyanezzel a paranccsal került szembe, és nem reagáltak rá, 1,4. Az Úr szava nem fog meghiúsulni, és ennek bizonyítéka látható abban, hogy az ország pusztává vált, és az atyák engedetlenségben haltak meg. Zakariás a történelemre figyelve, az Úrtól származó szóval kéri a népet, hogy ne kövesse el ugyanazokat a hibákat, mint az előző nemzedék, hanem tanulja meg a történelmi leckét úgy, hogy ez a nemzedék kedves legyen Istennek.

Isten beszélt Zakariáshoz mind látomásokban, mind álmokban, amikor felébredt és amikor elaludt, éjszaka és nappal egyaránt. Zakariás olyan férfiú volt, aki állandóan közösségben élt Istennel. Ideje hosszabbnak látszik, mint Aggeusé; ő nemcsak a jelenlegi állapotokat és a jelenlegi szükségeket látja, hanem eljut odáig, hogy felfogja Isten népével való bánásmódjának abszolút tervét. Szolgálata hasonlít Ézsaiáséhoz abban, hogy eljutott annak megértéséhez, hogy az ezeréves dicsőség napjaiban Krisztusé lesz a legfelsőbb hely. Úgy rajzolja meg Krisztust, mint olyan eljövendőt, aki nagyon alacsony származású kisgyermek a földön, de olyan, aki a dicsőséget hordozza majd. Zakariás pap volt, akinek szolgálata prófétáéra változott, de Ezékielhez hasonlóan sohasem veszítette el azoknak a dolgoknak látását, amelyek a földi szentélyhez tartoznak. Próféciájából feltehetően a legjobban ismert idézet a következő: "Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura", 4,6. Ennek az üzenetnek az volt a célja, hogy bátorítsa a megfáradt Zakariást, nem pedig, hogy megfeddje; azok, akik arra törekszenek, hogy valamit felépítsenek Istenért, néha megfáradnak és összezavarodnak. Ezt a biztatást az a kijelentés követte, hogy az elkezdett munka igen bizonyosan be fog fejeződni. Azokat, akik pesszimizmusra hajlottak, és lebecsülték a templom csekélyebb mértékű helyreállítását, figyelmezteti a kis dolgok napjának lebecsülésétől. Zakariás, a látomások embere meglátta az olajfákat és olajágakat, amelyek a Szellem tevékenységét szimbolizálják, és ez a kijelentés reménységgel töltötte el őt.