Skip to main content

08.30 Zakariás igaz és feddhetetlen

Dátum: 
2019.08.30
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-17

Minden, amit Zakariásról tudunk, a Lukács evangéliuma 1. fejezetében van feljegyezve. Ez papi evangélium, amely a templomban kezdődik és ott fejeződik be, és ezekben az első versekben Zakariás pap jó illatot áldoz az aranyoltárnál. Olyan jó illatot támaszt, amely átjárja a következő eseményeket. Gyakran mondták, hogy Zakariás mind erkölcsileg, mind hivatalában pap volt.

A templomban és az otthonában is igaz ember, aki engedelmesen járt, szüntelenül imádkozott, és hűségesen szolgált.

Izráel papjait huszonnégyes váltási rendre osztották. Mindegyik rend kétszer szolgált egy évben. JOSEPHUS történetíró szerint akkor húszezer hivatalban lévő pap volt az országban, és egy pap életében csak egyszer számíthatott arra, hogy szolgálhat az aranyoltárnál.

Ez volt akkor a nagy alkalom Zakariás számára, és valójában még ennél is nagyobb lett. Ennek a jó embernek jutott az a kiváltság, hogy meghallja a menny igazi hangját négyszázéves hallgatás után, Malakiás próféta napjai óta. Az Úrnak egyik angyala üzenetet hozott neki. Ez döbbenetes élmény lehetett. Nem meglepő, hogy az idős férfi zavarba jött, de az üzenet azzal a bevezetéssel kezdődött, amely sok közül az első volt Lukács evangéliumában: "Ne félj!'

Zakariás, istenfélő feleségével együtt egy fiúért esedezett. Kevés kétség lehet afelől, hogy ez nem önző kérés volt. Nem a nemzet sorsa miatt nyugtalankodtak-e? Nem a megígért Messiás után sóvárogtak-e sokakkal együtt Izráelben? Vagy legalábbis nem egy papi fiúért nyugtalankodtak-e, hogy folytassa majd a megöregedett apa szolgálatát? Imádságaik meghallgatásra találtak. Erzsébet egy fiút fog kihordani, aki nagy lesz az Úr előtt. Ez az öreg papnak és feleségének nagy örömet és boldogságot hoz, és sokan fognak örülni majd az ő gyermekük szolgálatának.

Azt, hogy meddig imádkozott ezért Zakariás és Erzsébet, nem tudjuk, de a feljegyzés bátorításunkra szolgál, hogy mi is, akárcsak ők, folytassuk az Úrra való várakozást.

Figyeljük meg azt is, hogy miközben Zakariás az aranyoltárnál szolgált, és a jó illat felszállt Jahvéhoz, embereknek egy sokasága is imádkozott. Milyen jó az, amikor szentek egyesülnek imádságban - és ami Istent illeti, válaszolni fog a saját maga által megválasztott időpontban.