Skip to main content

09.01 Erzsébet, a Messiás előfutárának édesanyja

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,5-7.13.39-45.57-60

Erzsébetnek bizonyos mértékig egyedülálló szerepe van. Bibliánkban ő az egyetlen nő, aki ezt a nevet viseli. Ő az egyetlen nő, akiről azt mondja az Ige, hogy betöltötte a Szent Szellem. Meglepő hasonlóságot mutat Sárával, Izsák édesanyjával, valamint Annával, Sámuel édesanyjával. Erzsébet Áronnak igaz leánya volt, és Zakariással, papi férjével minden bizonnyal szent és boldog házasságban élt.

Azonban nem született gyermekük, ezért együtt imádkoztak érte. Ezt nem önzésből tették. Ez nem csupán az utód utáni sóvárgás, valamint a Zakariás örököse utáni egyszerű vágyakozás volt. Ez kétségkívül olyan imádság volt, amely a nemzet áldását, és talán még azt a szent vágyat is szem előtt tartotta, hogy esetleg Erzsébet lehet a megígért Messiás születésének választott edénye. Együtt jártak feddhetetlenül az Úr előtt, együtt folytatták az imádkozást, és imájuk meghallgatása történt meg János megszületésében.

Erzsébet terhessége alatt történt Mária látogatása Názáretből, aki Erzsébet unokatestvére volt. Erzsébet Máriához intézett köszöntése Istentől ihletett. Úgy üdvözli Máriát, hogy "Uramnak édesanyja". Micsoda hit ez! Hasonló egy másik Máriáéhoz az árnyékos sírkertben. Ő is "Uramnak" nevezte Őt, Jn 20,13. Milyen átadott éltű nők voltak ők! Erzsébet "Uramnak" hívta Őt, amikor még meg sem született. Mária Magdaléna "Uramnak" nevezte, amikor még halottnak hitte.

Szegény Zakariás! Hallgatva kellett ülnie, amikor a két nő üdvözölte egymást és örvendezve beszélgetett, és ahogyan Erzsébet látta őt csendben ülni, így kiáltott Mária felé: "Boldog, aki hitt"! Ó, bárcsak férje is hitt volna, hasonlóan unokatestvéréhez!

Ez a megszentelt közösség ideje volt. Erzsébet és Mária feltehetőleg sokat beszéltek Őróla. Ez a két istenfélő lélek, akik az isteni kegyelem eszközei voltak, egymással beszélgetett Júdea hegyvidékén. Ez nemcsak földrajzilag volt így, hanem erkölcsileg is felülemelkedtek a környező világon, ahogyan Jahve velük való bánásmódjáról beszélgettek. Három hónap múlva Mária visszatért Galileába, és Erzsébet világra hozta gyermekét, egy fiút.