Skip to main content

09.02 Bemerítő János, a király hírnöke

Dátum: 
2019.09.2
OLVASNIVALÓ: 
Máté 3,1-12; Márk 1,2-8; Lukács 3,3-9

Bemerítő János istenfélő otthonba született Júdea hegyvidékén mint idős szülők gyermeke. Ebben a papi otthonban mind az apa, mind az anya Lévi törzséből származott. János szülei, minthogy öregek voltak, amikor ő megszületett, nem nagyon élhettek már, amikor elérkezett az ő hatalmas prófétai küldetésének ideje. Feltehetőleg barátok és a család gondoskodott róla, és azokban a korai években viszonylag csendben élhetett, és valamilyen falusi otthon nyújtott menedéket neki, meglehetősen távol a nyüzsgő Jeruzsálemtől. János ott élt azokon a pusztai vidékeken, amíg harmincéves korában prédikálni nem kezdett. Hirtelen és hatalmas módon jelent meg. Maclaren, Alexander azt mondja róla, hogy "hirtelen beugrott az arénába a pusztából, teljes nagyságban és teljes fegyverzetben". Különös kinézete lehetett teveszőrből készült köpenyével és derekán bőrövvel. Azt mondták róla, hogy öltözetében, lakóhelyében, táplálkozásában és magatartásában nagy elődjéhez, Illéshez hasonlított.

János volt az utolsó a próféták közül, akiknek írásait nyilvánvalóan ismerte. Amikor megkérdezték a papok és léviták, akik Jeruzsálemből jöttek, hogy kicsoda ő, az Ézs 40-et idézte, kijelentve, hogy "kiáltó szó vagyok a pusztában". Valóban a pusztában prédikált. Jánosé pusztai szolgálat volt. Azoknak, akik hallani akarták, ki kellett menniük hozzá a városból. A régen megígért Király eljövendő volt, és János a felkészülésre szólított fel. Üzenete nagyon komolyan hangzott. Leleplezte a bűnt; bűnbánatot követelt; őszinteségre szólított fel; eljövendő haragra figyelmeztetett; erősen bírálta és elítélte a farizeusok és szadduceusok vallásos gőgjét.

Jánost úgy ismerték, hogy "a bemerítő", mert a bűnbánókat bemerítette a Jordán folyóban. Ez a bűnbánat bemerítése volt, és azok, akik válaszoltak prédikálására, "el voltak temetve" a vízben. Volt azonban Valaki, akit János eljövendőnek hirdetett, aki hatalmasabb volt nála, aki Szent Szelemmel és tűzzel fog bemeríteni. Valóban volt a pünkösdi áldásnak egy napja, de lesz majd a félelmetes ítéletnek is egy napja. János készítette fel az embereket a megígért Messiás eljövetelére - ez egy nagy férfiú nagy kiváltsága volt.