Skip to main content

09.04 Bemerítő János: hűség a halálig

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-12

Nehezen hihető, hogy egy Bemerítő Jánoshoz hasonló férfi valaha is elcsüggedhet, de igaz. János börtönben van. Annak árát fizeti, hogy Heródes királyt megintette paráznaságáért. Egy szomorú napon börtöncellájából elküldte két barátját Jézushoz a következő kérdéssel: "Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" Lk 7,19. "Te vagy-e az?" Ez ugyanaz a János, aki mindössze néhány hónappal korábban hatalommal hirdette a tömegeknek: "Ő az", Jn 1,30.

Nincs olyan hívő ember, aki kritizálná Jánost, és különösen nem szükségének órájában, de jogunk van megkérdezni, mi volt az oka elcsüggedésének és kétségének. A választ nem nehéz megtalálni. János úgy hirdette Jézust, mint a megígért Messiást. Nem az volt-e megírva a Messiásról, hogy szabadságot fog hirdetni a foglyoknak, és megszabadítja a rabokat? Ha a Názáreti Jézus valóban a megígért Messiás, miért engedi, hogy követe és barátja a börtönben senyvedjen? Ez jogos kérdésnek tűnt.

Először úgy látszott, hogy Jézus nem törődik a követekkel. Folytatta szolgálatát a szenvedők felé. Meggyógyította erőtlenségeiket és betegségeiket. Démonokat űzött ki, és látást adott a vakoknak. Csak ezután fordult János tanítványaihoz. "Menjetek" - mondta - "mondjátok el Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok". A vakok látnak; a sánták járnak; a leprások megtisztulnak; a süketek hallanak; a halottak feltámadnak; és a szegények hallják az evangéliumot. "Mondjátok el", mondja az Üdvözítő.

Az Úr Jézus adott nekünk ellenszert a kételkedésre. Ez az Ővele és Igéjével való foglalkozás. Üzenete vissza fogja vezetni Jánost a próféciákhoz, amelyeket ő nagyon jól ismert. Úgy fogja találni, hogy azok nem változtak, és felismeri majd, hogy Jézusban teljesedtek be. János önmagával és körülményeivel volt elfoglalva. Krisztussal és Igéjével kell foglalkoznia. Az üzenet még mindig ugyanaz azok számára, akik kételkednek. A Személy és az Ige sohasem változik.

János sohasem szabadult ki. Egy gonosz és sértődött nő szeszélye folytán, és egy gyenge, engedékeny zsarnok parancsára lefejezték. Ez szomorú nap volt. Tanítványai elvitték a testet, majd elmentek és elmondták Jézusnak. Az Ő hűséges hírnöke meghalt.