Skip to main content

09.05 József: Mária férje

OLVASNIVALÓ: 
Máté 1,16-25; 2,19-23

A négy evangélium kedves története egy-egy József szolgálatával kezdődik és fejeződik be. Az elején a názáreti József galileai, szegény ember és ács. A végén arimátiai József júdeai, gazdag ember és tanácsadó. Mindegyik jó helyen volt jó időben, jó állapotban, hogy Isten felhasználhassa.

Józsefet, az ácsot Márk sehol sem említi, János pedig csak futólag. Minden, amit róla tudunk, Máténál és Lukácsnál van megírva. Máté az első két fejezetben öt álmot jegyez fel, és ezek közül négy Józsefé. Úgy jelenik meg, mint nyugodt, elmélkedő, türelmes férfi, és Máté figyelemreméltó módon mondja, hogy igaz ember volt.

József először úgy jelenik meg előttünk, mint Mária férje. Amikor Máriáról, aki még szűz volt, kiderült, hogy gyermeket vár, ez az igaz ember úgy gondolta, hogy véget vet jegyességüknek. De a maga kedves jellemének megfelelően titokban akarta megtenni - fiatal feleségének olyan kevés fájdalmat akart okozni, amennyire csak lehetséges. Egy álom meggyőzte: ez a terhesség csodaszerű, Istentől van. Mária lesz a Messiás szűz édesanyja. Ennek fogadása József részéről bátorságot igényelt. Ugyanúgy, mint Mária, sok félreértésnek lehetett kitéve. József azonban nyugodt méltósággal vállalja el szerepét. Végül pedig elviszi Máriát Betlehembe. A város és a vendégfogadó telve volt, de a baba biztonságosan megszületett. Bepólyázták és egy jászolba fektették, miközben József készenlétben állt, mindig hűségesen, de jellemző módon csendesen.

Egy álomban azt a parancsot kapta, hogy helyezze a kisgyermeket és édesanyját biztonságba Egyiptomban Heródes gonosz szándéka elől. Ismét van egy álom, amely utasítja, hogy térjen vissza, ő azonban félt Heródes fiától, aki most uralkodott, és egy újabb álom vezeti Galileába és Názáretbe. Így a mi áldott Urunk a júdeai Betlehemben született, és mint "Názáreti Jézus" vált ismertté.

A jól ismert jeruzsálemi látogatás után, amikor a szülők három napra elveszítették Jézust, nincs további utalás József életére vagy szolgálatára. Feltételezhető, hogy meghalt Urunk életének korai éveiben, de jó és igaz férfi bizonyságát hagyta maga után, aki betöltötte rövid és csendes szolgálatát, amelyet Isten neki adott.