Skip to main content

09.06 Názáreti Mária, a szűz édesanya

Dátum: 
2019.09.6
OLVASNIVALÓ: 
Máté 1,16.18-25; Lukács 1,26-38

Legalább hat olyan nő van Újszövetségünkben, aki a "Mária" nevet viseli. Nevüknek jelentése egyikükre sem igaz, mert a név azt jelenti, hogy „keserű", és ezeknek a nőknek mindegyikével egy bizonyos édesség jár együtt. Ezek közül elsőként Máriát, Jézus anyját kell említeni. Érdekes, háromfajta megközelítési módja van ennek az istenileg kedvelt názáreti lánynak a történetéhez. Szavai, éneke és hallgatása mind feltárja majd jellemének szépségét. A feljegyzésekben Mária csak ötször szólal meg. Kétszer szól Gábrielhez, kétszer magához Jézushoz, és egyszer a szolgákhoz a kánai menyegzőn.

Az angyalhoz intézett kérdése gyermeki egyszerűséget árul el; "Hogyan lesz ez?", kérdezi. Ez nem hitetlenség vagy bizalmatlanság, mint Zakariásé volt ugyanezzel az angyallal. Ez a kérdés egy érdeklődő gyermeké, aki csupán további felvilágosítást és tájékoztatást kér Isten szándékáról. Ezt a további felvilágosítást megkapja. Ő lesz a Messiás szűz édesanyja. Szűz anya? A názáreti emberek sohasem fogják ezt elhinni. Ebből botrány, félreértés, gyalázat, félremagyarázás, gyanúsítás, a helyzet téves beállítása és rosszindulatú célozgatás lesz. De ez az Isten akarata, és gyönyörű alázattal rendeli magát alá Mária ennek: "Íme, az Úr szolgálólánya; legyen velem a te szavad szerint".

Jézus tizenkét éves, amikor újra halljuk Máriát beszélni. Szülei elveszítették Őt jeruzsálemi látogatásuk közben. Három nyugtalan nap elteltével találták meg a templomban. Mária olyan kérdést tesz fel, amelyet minden korban feltettek a szenvedő szentek: "Miért tetted ezt velünk?" Ez olyan kérdés, amely tanácstalanságból ered. Nem rossz-e azt kérdezni, hogy "miért?" Szomorúságunkban megkérdezhetjük Istent velünk való bánásmódjának okáról, de sohasem kérdőjelezhetjük meg szuverenitását.

Mária ismét beszél Jézushoz a kánai menyegzőn. Mennyire tapintatos - nem parancsoló, még csak nem is kéri egyenesen Őt, hogy megtegyen valamit, hanem egyszerűen megállapítja a szükséget: "nincs boruk". De tudja, hogy Ő cselekedni fog, és ennek megfelelően beszél a szolgákkal: "bármit mond nektek, tegyétek meg". Milyen jó és egészséges tanács volt ez olyan valakitől, aki olyan jól ismerte az Üdvözítőt! Hallgassunk Mária tanácsára, és kövessük jó tulajdonságait!