Skip to main content

09.08 Mária - a hallgatás ékesszólása

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 2,19.33-34; Máté 2,11; János 19,25; Cselekedetek 1,14

Öt olyan alkalom van, ahol Mária jelen van és szembetűnő, de nem halljuk, mert ezekben a feljegyzésekben nem beszél. Ez a hallgatni arany ékesszólása. Mária tudja, mikor kell beszélni, mikor kell énekelni, és mikor kell csendben maradni.

Történelmi nap volt, és emlékezetes pillanat, amikor a betlehemi pásztorok eljöttek, hogy lássák a csecsemő Messiást. Az angyalok mondták nekik, hogy Ő az "Üdvözítő, aki Krisztus, az Úr", ők pedig jöttek sietve, hogy lássák mindnyájan ezt a csodát. Valóban csoda! Az Isten Fia Mária fiává lett, a Teremtő gyermekké lett - Isten megjelent (hús)testben. Mária itt van, többet tudva, mint bárki valamennyiük közül, de egyszerűen elmélkedik szívében. Vannak dolgok, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy szóval ki lehetne fejezni, és ez olyan.

Így volt ez mintegy hat héttel később is, amikor a szent kisgyermeket felvitték a templomba. Simeon áldja Istent és megáldja őket. Karjaira veszi a gyermeket, beszél üdvösségről és dicsőségről, valamint fájdalomról is, ami jönni fog. Mária meghallgatja, de ismét nincsen feljegyzés beszédéről.

Nem sokkal később bölcsek jöttek. Hogy hányan voltak, nem tudjuk. Miután tanácskoztak Jeruzsálemben Heródessel, a csillag a házhoz vezette őket. Kinyitották kincsestárukat, átadták ajándékaikat, és imádták a csecsemő Krisztust. Mária itt van, de ismét nincsenek feljegyezve szavak a szelíd édesanya részéről.

Múlnak az évek. Simeon próféciája beteljesedett, és a tőr átjárja Mária szívét. Bátor, mint mindig, közel állva a kereszthez, amikor Jézus szenved. A fáról Ő beszél hozzá, és beszél Jánoshoz őróla. De itt van még egy alkalom a hallgatásra. A bűntelen Emberfiát keresztre szegezték. A bűnösök barátját megfeszítették. Ki értheti ezt? Ki találhat szavakat, amelyek megfelelőek ilyen körülmények között? Mária nem beszél.

Az utolsó, Máriára történő utalásnál ott találjuk őt az ima-összejövetelen, az apostolokkal együtt az Apostolok Cselekedetei 1. fejezetében, az Úr Jézus mennybemenetele után, és hangját természetesen nem halljuk. Milyen szép befejezése ez a názáreti Mária történetének! Hallottuk őt beszélni más alkalommal. Meghallgattuk énekét. De gyönyörködtünk gazdag hallgatásának pillanataiban is.