Skip to main content
Dátum: 
2019.09.11
OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-2.7-12

Nem tudjuk megmondani, hány bölcs férfi volt ott. Azt sem tudjuk pontosan, honnan jöttek - talán Perzsiából; lehet, hogy Babilonból. Minden bizonnyal pogányok voltak, és ez nagyon szép - Újszövetségünkben első kérdésük ez volt: "Hol van Ő?", és ezt kérdezik majd a Messiást kereső pogányok is. A bölcsek kérdésére a válasz bizonyos értelemben az Újszövetség többi része, amely a kereső lelkeket mindig az Üdvözítőhöz irányítja.

Ezeket a bölcseket úgy ismerik, hogy "a mágusok". Ők az asztrológusoknak egy keleti, vallásos papi kasztját alkották, akiket a Morrish"s Bible Dictionary (Morrish Bibliai Szótára) úgy írt le, mint akik "olyan emberek, akik a természet tanulmányozására és az isteni tökéletesség szemlélésére adták magukat, és méltók voltak arra, hogy királyok tanácsadói legyenek".

Megfigyeléseik közben megláttak egy csillagot, amelyet "az Ő csillagának" neveztek. Ez nem közönséges csillag volt. Üzenete az volt, hogy a zsidók igazi Királya megszületett, ők pedig rögtön hozzáfogtak jeruzsálemi útjuk előkészítéséhez, hogy lássák Őt és leróják tiszteletüket. Ismerték Bálám próféciáját: "Csillag származik Jákobból", 4Móz 24,17.

Jeruzsálemben Heródessel tanácskoztak, és aztán Betlehembe vették útjukat Mikeás próféciájának megfelelően, 5,2. Ezek a férfiak nem a csillagot követték keleti otthonuktól egész útjukon, ahogyan némelyek feltételezik. Egyszerűen látták ott a csillagot, amely elmondta nekik, hogy a Király megszületett. Logikusnak látszott, hogy a fővárosba menjenek, hogy Őt megtalálják, de amikor otthagyták Heródest, akkor újra meglátták a csillagot. Most már az vezette őket, előttük ment, amíg meg nem állt a háznál, ahol a gyermek volt.

Keresésük sikerrel járt. Leborultak és imádták Öt, megnyitva kincsesládáikat, arany, tömjén és mirha ajándékokat adva a csecsemő Királynak. Arra tanítanak bennünket, hogyan kell Istent imádni. Ezek a bölcsek azonban nem nagyon érthették ajándékaik szimbolikus jelentését. Hogyan tudhatták volna, hogy majdnem kétezer esztendővel később Őt hívők milliárdjai fogják imádni, elhozva nagyrabecsülésüket isteni jelleméért, szeretetre méltó életének jó illatáért, és értük végzett szenvedésének édes keserűségéért. A bölcsek mindig keresik Őt, és a bölcsek mindig imádják Őt.