Skip to main content

09.15 Péter jár a vízen

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,23-36

Nem sokkal az ötezer ember megvendégelése után a tanítványok beszálltak a csónakokba, hogy átkeljenek a Galileai-tengeren. Nehezek voltak a körülmények, és a sok evezés ellenére keveset haladtak előre. Hamarosan észrevettek egy alakot, aki nyilvánvalóan a vízen járt. Néhányan azt hitték, hogy az valami kísértet, de végül Péter rájön, hogy csak az Úr lehet. Arra kéri az Urat, hogy hozzá mehessen, és igen nagy bátorsággal kiugrik a hajóból, és szilárdan az Úrra nézve úgy találja, hogy ő is jár a vízen! A tenger és a szél miatt azonban leveszi szemét az Úrról. Most már csak a veszedelmes körülményeket látva süllyedni kezd, és felkiált: "Uram, ments meg", és természetesen az Úr megteszi. Korábbi megtapasztalásaihoz hozzátéve Péter most már tudhatja, hogy amíg az Úrra néz, minden lehetséges; ha önmagára és a körülményekre tekint, semmit sem érhet el.

Míg az Úr bizonyos körülmények között lecsendesítheti a vihart, máskor átvihet rajta bennünket. Az ilyen tapasztalat fog bennünket meggyőzni az Ő hatalmáról, és ad bizalmat nekünk. Ő mindenekfeletti, nemcsak a természetben, hanem az lehet személyes életünkben is.

Péter és társai tehát arra kényszerültek, hogy imádva leboruljanak az Úr elé, dicsőséget és tisztességet adva neki. "Te vagy az Isten Fia", kiáltották. Elérve a biztonságos szárazföldet, az Úr egyenesen egy másik "viharba" fut bele. A farizeusok ismét panaszt emeltek Péter és társai ellen, akik nem sokkal ezelőtt majdnem életüket vesztették, hogy nem mosták meg kezüket étkezés előtt - ez számukra fő dolog volt, de nem valószínű, hogy Pétert zavarta. Az Úr emlékeztetett minden jelenlévőt, hogy az igazi tisztátalanság nem abból származik, ami bemegy a testbe, hanem abból, ami kijön. Péter nem tudta megérteni ezt a tanítást, és magyarázatot kért. Az Úr világosan megmagyarázta neki az ember gonosz természetét.

Az Úr megparancsolta, hogy Péter és a többi tanítvány "Vele" legyen, hangsúlyozva a Ővele való szoros közösség fontosságát. Péter közel volt Őhozzá, amikor egy gyógyíthatatlan "vérfolyásos" nő rendkívüli módon meggyógyult, és amikor egy halott tizenkét éves lány csodálatosan életre kelt.

Az Úrral való közösség, ha tökéletesen bízunk Őbenne, győzelmes hívő életet ad.