Skip to main content

09.20 Filep az apostol

Dátum: 
2019.09.20
OLVASNIVALÓ: 
János 1,43-45; 6,5-7; 12,21; 14,8-11

Filep (Fülöp) a galileai Betsaidában élt, és egy napon "megtalálta" az Urat, aki hívta, hogy kövesse. Ezt meg is tette. Itt egyszerű elhívás történt a hitre és a tanítványságra, valamint hitbeli bizalomra. Alig hogy hitt, megkeresett másokat. Lelkesen beszélt Natanaéllel. Elfelejtve, hogy az Úr találta meg őt, ezt mondta: "Megtaláltuk Őt", azt a valakit, akit Mózes és a próféták megígértek, Jézust, a József fiát. Eddig rendben is lenne, de aztán hozzátette, hogy "Názáretből". Ez Natanaélnek lehetőséget adott a bíráló kifogásra. Filep szépen intézte ezt el: "gyere, és lássad". Legjobb a kritikát semmibe venni, és elkerülni a vitatkozást. Az üzenet a következő: "gyere és lásd!" A vita hajlamos zavart okozni - Krisztus meglátása megtérésre indít.

Az ötezer ember megvendégelésének alkalmából Filepet megpróbálta az Úr. "Honnan vegyünk kenyeret?", kérdezte. Filep elvégzett egy megközelítő kalkulációt, hogy körülbelül kilenc havi bérből lehetne annyi kenyeret venni, hogy minden jelen lévő személynek adjanak egy keveset. Az nem jutott eszébe, hogy bízhat az Úrban, hogy csodát fog tenni, noha már sokszor volt tanúja ennek. Az Úr válaszként az Őbelé vetett hitet kereste.

Később bizonyos görögök keresték meg Filepet, akik Jézust akarták látni. Mit fog tenni? Mivel bizonytalan, András tanácsát kéri. Ez jó volt, de sokkal jobb lett volna, ha maga vállalta volna a kezdeményezést.

A felső teremben folytatott beszélgetés alatt az Úr azt mondta, hogy mindnyájan megismerték és látták az Atyát. A tanítványok ezt nem tudták felfogni - amennyire ők tudták, nem látták az Atyát! Mégis, látva a Fiút, látták az Atyát is. Filep azt állította, hogy ha láthatnák az Atyát valamiféle ószövetségi isteni megjelenésben, akkor meg tudnák érteni. Természetesen, ami nekik adatott, az valami sokkal jobb volt - Isten megtestesülése! Az Urat meglepte, hogy három év után még midig nem értették ezt. Megmagyarázta, hogy a Fiú az Atyában van, az Atya pedig a Fiúban. Bár két különböző személyről van szó, ők lényegében egyek. Végső érveként az Úr azt mondta, hogy ha nem tudja ezt megérteni, higgye el, hogy a cselekedetek, amelyeket tesz, bizonyítják, hogy Ő Isten. Mi is lehetünk lassú felfogásúak, mint Filep - de hitünk az lehet.