Skip to main content
Dátum: 
2019.09.21
OLVASNIVALÓ: 
János 1,45-51; 21,1-2

Natanaél a galileai Kánából való volt, és így csak János evangéliumában találkozunk vele, mert a szinoptikus evangéliumok úgy utalnak rá mint Bertalanra. Egyik nap barátja, Filep azzal lepte meg, ő és még néhányan megtalálták a Messiást. Filep lelkesen beszélt Őróla, és úgy írta le, mint olyan valakit, akiről Mózes beszélt a törvényben, és akiről a próféták írtak. Jézusnak hívják, József fia, és elmondja végül, ha a helyes szórendet követjük, hogy Názáretből való.

Filep számára ez izgalmas felfedezés volt, de csalódást jelentett neki, hogy Natanaél "lehűtötte a lelkesedését", és feltette az elkoptatott, régi kérdést: "Származhat-e Názáretből valami jó?" Filep, ahelyett hogy "igent" mondott volna, vagy érvelt volna annak lehetséges voltáról, egyszerűen ezt mondta: "jöjj és lásd". Az Üdvözítővel való egyetlen találkozás, akkor és most is, eloszlat minden kétséget. Így elmentek, hogy lássák Jézust. Ahogy közeledtek hozzá, az Úr ezt mondta: "Íme, egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság". Bár Natanaél nem ismerte az Urat, világos, hogy az Úr ismerte őt. Belenézhetett egyenesen a szívébe - itt volt egy férfi, aki "teljesen Izráel és semmi Jákob" volt. Natanaél valóban az igaz izraelita összegezése volt, egyenes, őszinte, szerény és nyitott. Natanaél ezt válaszolta: "Honnan ismersz engem?", azt gondolva talán, hogy Filep már beszélt őróla az Úrnak. "Láttalak a fügefa alatt", mondta az Úr. Megkérdezhetjük, mit csinált Natanaél a fügefa alatt ülve. Nos, "egy fügefa alatt ült", ahova az elmélkedő zsidók szoktak elvonulni a nap elől, hogy békésen megnyugodjanak, és elgondolkodjanak Jahve jóságáról. Lehet, hogy ahogyan ő ott ült, az eljövendő Messiásról tett ígéreten elmélkedett. Az Úr lényegében ezt mondta: "Láttalak, te a Messiásról gondolkodtál; nos, én vagyok az!" Natanaél, az ószövetségi Szentírást idézve ezt mondta: "Te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya". A hit válaszát látva az Úr megígérte Natanaélnek, hogy még nagyobb dolgokat is fog látni. Aztán az összes tanítványnak önmagát Jákób létrájához - a mennybe vezető úthoz - hasonlította, a menny és föld közötti egyetlen összeköttetéshez.

Natanaél valóban látott nagyobb dolgokat. A Jn 21,2-ben ő is egyike a kiválasztott társaságnak, amely látta az Urat feltámadása után. Mi vele együtt még nagyobb dolgokat látunk, dicsőségben.