Skip to main content

09.30 János, az író

Dátum: 
2019.09.30
OLVASNIVALÓ: 
János 20,30-31; 1János 1,1-4; Jelenések 1,1-6

János meg volt bízva azzal, hogy írja a Szentírás Igéit. Ez, noha Istentől ihletett tevékenység volt, mégsem közvetlen diktálást jelentett, és a lelkiismeretes erőfeszítés óráit igényelte az apostoltól; de úgy tűnik, hogy ő sohasem riadt vissza ettől a megerőltető feladattól.

János evangéliuma sokkal később íródott, mint a többi három beszámoló. Máté, Márk és Lukács írásai már széles körben ismertek voltak a gyülekezetekben, amikor János hozzáfogott beszámolójának megírásához. Ő viszont nem alkalmaz elbeszélő stílusú megközelítést, hanem sokkal inkább az események jelentésének feltárásával foglalkozik Jézus életében. Jól tudja, hogy óriási mennyiségű anyag van, amiből válogathat, ezért különleges eseteket és tanításokat választ ki Jézus életéből. Ezeken keresztül mutatja be az Úr állítását a saját istenségéről, mert ezt írja: "ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia".

János írt három levelet is, amelyek különösen határozottak és "elevenbe találóak". Az elsőben Krisztus istenségének és ember voltának igazságát védi a támadástól, és hangsúlyozza azt a kötelességet, hogy a keresztyéneknek engedelmes életet kell élniük, könyörületet mutatva, és a világ gonosz kísértéseinek ellenállva.

A másik két levél rövid és "éles", és azért írta őket, hogy segítsen a hívőknek megtartani az igaz hitet, amelynek helyes magatartásban kell tükröződnie. Ezért inti őket a gyülekezetben megjelenő tévtanításoktól és hatalomra vágyó emberektől.

János utolsó munkája volt a Jelenések könyve, és ez zárja a Bibliát. János ezt az Úrtól kapott látomások sorozata alapján írta, miközben be volt börtönözve Patmosz szigetén. A kulcsvers az 1,19. "írd meg, amiket láttál és amik vannak és a mik ezek után lesznek". így beszélt Jánosnak a múltról, ahogyan az első fejezetben leírta. A második és harmadik fejezet a jelent tükrözi a hét gyülekezet leírásával. A könyv hátralévő része (4-22. fej.) leírja az eseményeket a világ végéig, beleértve az ítéleteket is és Krisztus dicsőségben való visszatérését. János előre látta az egészet, és írásain keresztül mi is bepillanthatunk abba, ami előttünk áll.