Skip to main content

10.02 A kánai királyi ember

Dátum: 
2019.10.2
OLVASNIVALÓ: 
János 4,46-54

Jézus első csodájának a híre, hogy a vizet borrá változtatta, elterjedt, mert amikor Jézus visszatért Kána városába, egy királyi ember jött hozzá segítségért, Jn 4,46. A királyi ember fontos hivatalt töltött be, a törvényszék tagja, azonban súlyos problémája volt -  a fia betegen feküdt Kapernaumban.

Feltehetően ez nem szokványos betegség volt, mert úgy van leírva, hogy "egy láz", 4,52, és a helybeli orvosok szerint gyógyíthatatlan volt. A gyermekhalandóság azokban a napokban nem számított ritkaságnak a gyenge vízminőség és az igazi higiénia hiánya miatt. A szülők mindig rettegtek, amikor gyermekük beteg lett, különösen, ha súlyos volt a betegség; ennek a királyi embernek a fia viszont már "halálán volt", 4,47.

Ez az ember Jézushoz vitte a problémáját, és kérte, hogy menjen el a házába és gyógyítsa meg a fiút. Jézus nagyon megdöbbentő választ adott: "Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek", 4,48. Az Úr, úgy látszik, világossá akarta tenni, hogy a hit a legfontosabb, és hogy ezt az embert csak valamilyen külső jel érdekelte, éspedig fiának a meggyógyítása - nem az igazi szellemi választ kereste, amit az Úr szeretett volna elérni. A nemes embernek legalább olyan szüksége volt a gyógyulásra, mint a fiának -  míg fia számára fizikai gyógyulást keresett, a saját hiányossága szellemi jellegű volt.

Az apa válaszként újabb kérést intézett fia gyógyulásáért, és az Úr kegyelmesen biztosította, ezt mondva: "Menj utadra, fiad él". Nos, ez próba volt az ember számára. Elfogadja-e az Úr szavát, vagy erősködni fog, hogy Jézus tényleges testi jelenléte szükséges fiának gyógyulásához? Akar-e hitben cselekedni, vagy csak szemének bizonyítéka alapján?

Figyelemre méltó, ahogy a férfi szaván fogta Jézust. Hitt és engedelmeskedett az Úrnak, és otthonába visszatérve megbizonyosodott arról, hogy Ő hű a szavához. Milyen öröm lehetett újra együtt lennie a családjával, különösen, amikor megértette, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus azt mondta, hogy "fiad él", a fiú teljesen meggyógyult! Az ember hite hatást gyakorolt a környezetére, mert egész háznépe eggyé lett a hitben.

Jézusnak teljes hatalma volt minden betegség felett, de szolgálatának sohasem ez volt a fő célja. Sokkal inkább a lelkekkel és a hiten alapuló válasszal törődött.