Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,18-19.23-26; Márk 5,22-24.35-43; Lukács 8,41-42.49-56

Ebben a figyelemre méltó eseményben egy tizenkét éves lány feltámadt a halálból. Ez nem végleges feltámadás volt a szó igazi értelmében, hanem ideiglenes feltámadás. Ez a lány később meghalt - az igazi feltámadás azt jelenti, hogy feltámadni a halálból, és sohasem halni meg újra, ahogyan ez magával az Úrral történt.

Jairust nagyon megterhelte reménytelenül beteg kislánya sorsa. Helyi vezető és a zsinagóga elöljárója volt, de alázatosan "Jézus lábához borult". Ezt nyilvánosan cselekedte, hiszen "sok ember gyűlt Jézushoz". Jairus is sürgős ügyben jött, és elhatározta, hogy magára vonja az Úr figyelmét. Könyörgött Jézusnak, hogy jöjjön, megértve, hogy csak Jézus tudja a lányát meggyógyítani.

Látjuk így lánya iránti mély szeretetét; szerette őt, és igazán hitt az Úrban, elhitte azt, hogy Jézus meg tudja gyógyítani. Könyörgött az Úrnak, és kérte az üdvözítőt, hogy gyógyítsa meg a lányát. Ez a szeretet és hit találkozott az ima őszinteségével. Az emberek iránti szeretetünk és az Úrban való bizalmunk tükröződik-e abban, hogy esedezésünket őszintén kiöntjük az Üdvözítő előtt?

Noha Jézus beleegyezett, hogy elmegy, de késlekedett, mivel szolgált közben egy asszonynak, aki tizenkét éve beteg volt. Képzelhetjük Jairus nyugtalanságát, különösen, amikor megkapta a híreket, hogy lánya meghalt. Most már szükségtelennek látszott, hogy az Úr a házába jöjjön. Jézus azonban úgy határozott, hogy elmegy, így bátorítva Jairust: "Ne félj, csak higgy".

Amikor Jézus megérkezett a házhoz, kiküldte azokat, akik ott jajveszékeltek és siránkoztak, kivéve Jairust, annak feleségét és három tanítványát, Pétert, Jakabot és Jánost. A lányról ezt mondta: "nem halt meg, csak alszik". Természetesen halott volt, Jézus csak arra utalt, hogy nem halt meg visszafordíthatatlanul, és úgy fogja feltámasztani a halálból, mintha álomból ébresztené fel.

Az Úr csodálatos gyengédséggel kézen fogta, nyugodtan szólt hozzá, a lány pedig azonnal felkelt. Ez meghökkentő csoda volt, amely megmutatta az Ő hatalmát a halál felett. Jézus nem akarta, hogy a csoda közhírré legyen. De ilyen híreket nem lehetett visszatartani, és "híre elterjedt az egész országban".