Skip to main content

10.13 A szírofőníciai asszony

OLVASNIVALÓ: 
Máté 15,21-28; Márk 7,24-30

Az Úr találkozása ezzel a figyelemre méltó asszonnyal feltehetőleg azon az egyetlen alkalmon történt, amikor az Úr elhagyta a zsidó területet, és Tírusz és Szidón határába ment. Ez a kananeus asszony közeledett az Üdvözítőhöz, és kérte, hogy gyógyítsa meg démontól megszállott lányát. Fontos megérteni, hogy ez az asszony pogány volt. Mint pogány, nem élvezte ugyanazokat a kiváltságokat, mint Isten választott népe.

Ahogyan az esemény kibontakozik, úgy lesz nyilvánvalóvá az asszony jelleme és hite is. Szenvedő anyai szívéből irgalomért kiáltott, így nevezve az Urat: "Uram, Dávid Fia". Egy pogánynak nem volt joga ezt a megszólítást használnia, és olyan alapon közeledni az Úrhoz, hogy Ő a zsidó Messiás.

Valószínűleg ez az oka, hogy az Úr csendben maradt, a tanítványok pedig el akarták az asszonyt küldeni. Aztán az Úr megmagyarázta neki, hogy ő csak "Izráel házának elveszett juhaihoz küldetett". Az asszony azonban még mindig kitart. Ha nem jöhetett Jézushoz, mint zsidó a Messiásához, akkor jönni fog tántoríthatatlanul, mint egy esdeklő a hatalmas Úrhoz. Ekkor elhagyta a "Dávid Fia" megszólítást, és jött, és imádta Őt, ezt mondva: "Uram, légy segítségül nékem!" Mt 15,25.

Az Úr, hogy továbbra is próbára tegye hitét, azt mondta neki, hogy nem jó, ha elvesz a zsidó gyermekek táplálékából azért, hogy kenyeret adjon a pogány kutyáknak. Ha ez elsőre némileg durvának tűnik, meg kell értenünk, hogy a zsidók úgy tekintettek a pogányokra, mint tisztátalan kutyákra, de az Úr úgy használta a "kutya" kifejezést, mint ami inkább dédelgetett háziállatra utalt, semmint valamilyen támadó, kóbor korcs kutyára.

Az asszony válasza megdöbbentő volt, és teljesen elismerte érdemtelenségét. Elfogadta önmagára nézve, hogy egyike a kis kutyáknak az asztal alatt, ugyanakkor közölte, hogy néha morzsák hullanak le a gazda asztaláról a földre, és ezáltal a kutyák is jól járnak.

Ez a válasz nagyon sokat elárul ennek a szegény asszonynak a jelleméről és alázatos szelleméről. Az Úr elismerte és megjutalmazta "nagy hitét", Mt 15,28, és lánya meggyógyult abban az órában.