Skip to main content

10.14 A férfi a hegy lábánál

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,14-18; Márk 9,17-29; Lukács 9,37-42

A megdicsőülés hegye volt az a hely, ahol a három kiváltságos tanítvány szemtanúja volt az Ő fenségének, de most gyorsan eszükbe kellett jutniuk, hogy odalenn az emberi nyomorúság völgye van. Itt, a hegy lábánál volt egy zaklatott apa, aki a Megváltó elé térdelt, és kiöntötte szívét egy szenvedélyes könyörgésben, démontól megszállt fiáért.

Ő volt az egyetlen fia, és micsoda fájdalmat okozhatott neki, amikor látta a fiú hirtelen heves vonaglását! Máté holdkórosként írja le a fiút (szó szerint: "holdütött"), aki öngyilkos szándékkal esett tűzbe és vízbe. Márk feljegyzi, hogy néma volt, habzott a szája, csikorgatta a fogait és sorvadozott. A szeretett orvos, Lukács azt is elmondja, hogy hirtelen felkiáltott és megütötte magát. Ez a démoni megszállottság hatalmában levő fiú micsoda megpróbáltatás lehetett az apának! Hogy tudott valaha is megbirkózni ilyen helyzettel? Az apa segítséget keresett a hegy lábánál maradt tanítványoknál, és gyorsan rá kellett jönnie, hogy híjával vannak a hatalomnak, és, hogy "emberi segítség hiábavaló, Zsolt 60,13.

Az Úr megdorgálta a tisztátalan szellemet, és megparancsolta neki, hogy sohase térjen vissza. A démon még egy utolsó rohamot intézett a fiú ellen, mielőtt kiment belőle, és Jézus átadta a fiút gyógyultan az apjának.

A tanítványok ezt megelőzően kaptak hatalmat, hogy ilyesmit cselekedjenek, Mt 10,1.8, most azonban kudarcot vallottak. Az Úr azt mondta nekik, hogy kudarcuknak oka a "hitetlenség", Mt 17,20, és az "imádkozás" hiánya, Mk 9,29, amelyek életbevágó fontosságúak minden szellemi tevékenységhez. Minden tanítványnak ilyen fegyelmezett életet kellene élnie.

A Megváltó azt mondta a férfinak, hogy Isten hatalma mindig rendelkezésre áll, de az Istenbe vetett hit lényeges. Az áldás mindig a hittől függ; "minden lehetséges a hívőnek ", Mk 9,23.

Az apa a hit paradoxonát fejezte ki: "Hiszek, Uram, légy segítségül hitetlenségemnek", Mk 9,24. A férfi elismerte a hit szükséges voltát, ahogyan minden keresztyén teszi, de ugyanakkor tudatában volt hiányosságának ezen a téren. Ne feledjük, hogy hitünknek állandóan erősödnie kell!