Skip to main content

10.27 Iskáriótes Júdás (2)

OLVASNIVALÓ: 
János 13,2.21-30; Máté 27,3-10; Cselekedetek 1,15-20

Isten Igéje tizenhatszor beszél arról a bűnről, hogy Júdás elárulta Krisztust. Az Üdvözítő előre tudta, a zsoltáríró megjövendölte, és Péter apostol pünkösd napja előtt teljesebben értelmezte.

Világos, különösen János evangéliumából, hogy Júdást a Sátán irányította. Az Úr ezt mondta a tanítványoknak: "egy közületek ördög" (görögül: diablos), Jn 6,70. "Az ördög belesugallta már Iskáriótes Júdásnak,... szívébe, hogy árulja el őt", Jn 13,2. Az Úr is úgy hivatkozik rá, mint aki "a veszedelemnek fia", Jn 17,12.

A Sátán valójában két alkalommal ment bele Júdásba. Először, amikor a főpapok arra törekedtek, hogy megöljék az Urat, a Sátán bement Júdásba, és ő azt kereste, hogyan árulhatná el Őt, Lk 22,3. Másodszor a felső teremben, miután az Úr neki adta a lébe mártott falatot, "bement abba a Sátán", Jn 13,27.

Azt kérdezhetjük, hogy ha a Sátán bement Júdásba, Júdás felelős volt-e cselekedeteiért? Először a gonosz indította valamire a szívét, ő akkor táplálta ezt gondolatot, és végül eldöntötte magában, hogy végrehajtja. Ez lehetett az a pont, amitől kezdve a Sátán már átvette az irányítást felette. Júdás csókkal árulta el az Urat, de utána már emésztette a bűntudat emiatt az igen rettenetes gonoszság miatt. Jellemző módon összeesküvő társai már nem kívántak vele együttműködni, miután a bűnt elkövette, így végső kétségbeesésében gyors kiutat keresett. Az ezüstpénzeket a templomban elszórva elment, és öngyilkosságot követett el; felakasztotta magát, mondja Máté evangéliuma, 27,5. Péter apostol ezt a szörnyű eseményt leírva megállapítja, hogy fejjel lefelé lezuhant, és a belei kifordultak. Úgy gondolta, ez volt az útja, hogy elkerülje, hogy ebben az életben rossz lelkiismerettel éljen, de ezt cselekedve úgy lépett az örökkévalóságba, hogy örökre szembe kellett néznie a következményekkel. Júdás nem volt örök pusztulásra szánva, hogy Krisztus elárulására kényszerüljön, hogy a prófécia beteljesedjen, hanem mivel úgy döntött, hogy elárulja az Üdvözítőt, ezt cselekedve beteljesedtek az Írások, Lk 22,22. Isten Fiának az elárulása az Ő egyik teremtménye által végképp megdöbbentő, és nagyon nehéz elmélkedni felette.