Skip to main content

10.29 Annás és Kajafás (2)

Dátum: 
2019.10.29
OLVASNIVALÓ: 
János 18,12-14.19-24; Márk 14,55-65; 15,1

Ezeknek az embereknek az egész története úgy mutatja be őket, mint "két vallásilag megromlott személyt, mint olyan embereket, akik eladták isteni hivatásukat személyes célok érdekében" (Morgan, Campbell). Képük még sötétebb lesz, amikor látjuk visszataszító szerepüket az Úr életének utolsó hetében, amelyet az az elhatározás motivált, hogy saját hatalmukat megőrizzék.

Kajafás meggyőzte a Szanhedrint, hogy Jézust meg kell ölni. Gondolataikban már vétkeztek. Ezek után már csak végre kellett hajtaniuk döntésüket. A törvény előírásait fel kellett használniuk, de az igazságszolgáltatás valóságos szereplői teljesen hiányoztak. Az összeesküvőknek kellett a bíráknak is lenniük. A rettenetes eljárás az áruló Júdással kezdődött a kertben, és így Urunk a papok hatalmába került.

Jézus először Annás előtt jelent meg magánkihallgatáson, aki "a gonosz lángész volt az összeesküvés hátterében" (Stewart, J. S.). Annás azzal próbálkozott, hogy a foglyot olyan vallomásra bírja, ami vádat szolgáltat ellene. Eltűri, hogy törvényellenesen fizikailag bántalmazzák Jézust, mielőtt elküldi "megkötözve" Kajafáshoz. Mennyire teljesen megvetette Izráel Messiását!

Kajafás elnökölt a formális vallási kihallgatáson. Mindenre el volt szánva, hogy a foglyot elítélje. Az összeesküvők voltak a vádlók, valamint a bírák. Bizonyítékot kerestek Jézus ellen, de nem találtak. A bizonyíték hamis volt, és egymásnak ellentmondó. Kajafás arra törekedett, hogy szaván fogja Jézust, és megpróbálta a vétkességet az Ő szájából megállapítani. Tudta, hogy ez törvénytelen, "de inkább százszor is megsértette a törvényt, minthogy Jézus kicsússzon a kezei közül" (Stewart) Urunk megvallotta isteni Messiás voltát, és igazságtalanul elítélték istenkáromlásért. Törvénytelen módon a kihallgatást éjszaka tartották, egy elkapkodva végzett formális reggeli összejövetellel fejezve be, hogy az eredményt hitelesítsék, és kifőztek egy politikai vádat, hogy Pilátushoz vihessék. Minden igazságosságot sárba tiportak.

Ilyen feneketlenül mélyre süllyedt Kajafás az összes szellemi kiváltságával, hogy biztosítsa Isten Fiának gonosz elítélését. Az Úr azonban ünnepélyesen megjövendölte, hogy mindenki, aki Őt elítélte, meg fog jelenni Őelőtte, mert Ő a mindenek felett álló Főbíró.