Skip to main content
Dátum: 
2019.11.6
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 4,36-37; 9,26-27; 11,22-24

A Barnabás nevet az apostolok adták Józsefnek, egy ciprusi lévitának. Azt jelenti, hogy "vigasztalásnak vagy bátorításnak fia". Barnabás a nevének megfelelően élt; jellegzetesen bátorított másokat.

Barnabást önmaga odaszentelése jellemezte. Eladta birtokát, és odaadta az árát az apostoloknak. Hajlandó volt erőforrásait Krisztus ügyének támogatására felhasználni, és segíteni szegény tanítványtársait. Mostani anyagias korunkban szükségünk van annak megértésére, hogy minden, amivel rendelkezünk, Istentől van, és az Ő dicsőségére kell felhasználnunk.

Barnabás testvéri együttérzést mutatott, amikor tarzusi Saul megjelent a jeruzsálemi gyülekezetben. A tanítványok vonakodtak befogadni, mert úgy gondolták, hogy a megtérése megtévesztés volt, hogy befurakodjon soraikba. Barnabás hajlandó volt támogatni Sault. Elvitte őt az apostolokhoz, és biztosította őket, hogy a feltámadott Krisztussal kapcsolatos megtapasztalása valóság volt. Így igaz barátnak bizonyult Saul számára, és lecsillapította a félelmeket és gyanúsításokat.

Barnabás nemes lelkű ember volt. A jeruzsálemi gyülekezet elküldte, hogy értékelje az antiókhiai helyzetet, amikor hírek érkeztek az ottani ébredésről. Amikor Barnabás látta, amit Isten Szelleme cselekedett, örvendezett. Nem volt féltékeny. Nem tekintett az antiókhiai történésekre lekicsinyléssel, csak mert ő nem vett részt benne.

Barnabás nagyon hatásosan gyakorolta a pásztori gondoskodást. Noha az antiókhiai gyülekezet befogadta a közönséges pogány megtérőket, ő pedig az Ószövetséggel volt átitatva, bátorította őket, hogy maradjanak hűek az Úrhoz teljes szívükkel. Nagy célja az volt, hogy erősítse a szellemi állhatatosságot, és az antiókhiai munka jól haladt előre az ő szolgálata alatt. Sikerének kulcsa keresztyén jellemében rejlett. Barnabás mindenekfelett jó, vagyis kedves és jóságos férfi volt, akit nagyon érdekeltek az emberek és azok szellemi előremenetele. Szolgálata bizonyára nem volt rideg és szigorúan objektív. Állandóan a Szent Szellem által és hit által vezetett férfi volt. Isten népének ma szüksége van olyan vezetőkre, akiket hasonló vonások jellemeznek.