Skip to main content

11.12 Simon és Elimás, a varázslók

Dátum: 
2019.11.12
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 8,9-24; 13,6-12

A varázslók az okkultizmus gyakorlói, akik gonosz kapcsolatban vannak a szellemi birodalommal. Simon Samáriában tevékenykedett, Elimás pedig Cipruson. Mindegyik az evangélium előrehaladásának stratégiai pontjain tűnik fel, arra törekedve, hogy meghiúsítsa előrehaladását. A Sátán mindig megpróbálja, hogy érintetlenül megtartsa királyságát, és elkeseredetten ellenáll a Krisztus szolgáin keresztül ért támadásoknak.

Simonnal a Sátán a beszivárgást alkalmazta. Simon Istenhez hasonló személy volt Samáriában, mérhetetlen befolyást gyakorolva mágikus erejével. Helyzetét fenyegetve érezte, amikor Fülöp eljött az evangéliummal, és sok samaritánus megtért. Simon megtérést színlelt, sőt, be is merítkezett. Elámult a jelek és csodák láttán, amelyeket Fülöp tett, és amelyek beárnyékolták az ő trükkjeit. Amikor látta, hogy az apostolok képesek Szent Szellemet ajándékozni a samaritánusoknak imádsággal és kézrátétellel, pénzt ajánlott nekik, arra törekedve, hogy megszerezze magának ezt a hatalmat. Ez nyilvánvalóvá tette igazi jellemét, ahogyan Péter világosan rámutatott. Azt gondolta, hogy a Szellem hatalma csupán valamilyen nagyobb erő azoknál a démoni erőknél, amelyeket azelőtt felhasznált. Tovább akarta építeni befolyását, és megnövelni bevételét. Simon a vallás üzletté válását képviseli, amely tragikus szégyenfolt az egyház történetében.

Elimással a Sátán a taktikai ellenállást alkalmazta. Ő hitehagyott zsidó és hamis próféta volt. Befolyást gyakorolt a ciprusi római prokonzul felett. Amikor a helytartó hallani akarta Isten Igéjét Barnabástól és Páltól, Elimás akcióba lépett, hogy elfordítsa őt a hittől. A Sátán gyűlöli az igazság felragyogó fényét, és minden eszközt felhasznál, hogy az embereket sötétségben tartsa. Pál felismerte, hogy Elimás a Sátán eszköze, és kimondta rá Istennek a fizikai vakságra vonatkozó ítéletét egy időre; ennek azonnali hatása volt. A prokonzul megdöbbent az igazságnak erre a drámai jelére, amely az Úr tanítását kísérte, és hitt. Elimás a vallási romlottságot képviseli, valamint az emberek szemének megvakulását a vallásos tévelygés hatására. A gonosz még mindig ugyanezt a taktikát alkalmazza.