Skip to main content

11.15 Pál, a polgár

Dátum: 
2019.11.15
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 21,39; 22,25; Filippi 3,20

Pál polgársága háromszoros volt, és át fogjuk ezt tekinteni, feltárva a fontossági sorrendet.

Egy nevezetes város polgára. Ezeket a szavakat használta az őrség parancsnokának, amikor zendülés támadt a jeruzsálemi templomnál. Ezt a választ adta arra a vádra, hogy ő egyiptomi. Tarzusz jó hírű város volt, Cilícia fővárosa, amely egy provincia a jelenlegi Törökországon belül. Felvette a versenyt Athénnel és Alexandriával, mint világi oktatási központ. Saul úgy használta ki egy ilyen hírneves város polgárságát, mint amely közvetlenül felhatalmazza őt, hogy nyilvánosan héber nyelven szóljon a néphez. Így látjuk, hogy felhasználta földi jogait, hogy a zsidók elé tárja bizonyságtételét Krisztus üdvözítő hatalmáról, amelyet a damaszkuszi úton tapasztalt meg.

Egy férfi, aki római. Amikor a római hatóságok arra készültek, hogy megkorbácsoltassák, Pál elárulta, hogy római polgár. Ez a Római Birodalom szemében még fontosabb volt, mint ha valaki tarzuszi polgár. Ahogyan a főkapitány világossá tette, ezt születéssel, vagy megvásárlással lehetetett elnyerni. Ez a büntetés előtt kivizsgálásra adott jogot. Amikor Pál Filippiben világossá tette, hogy ezt megsértették, számukra azonnali szabadulást jelentett, és védelmet a keresztyén bizonyságtételnek. Mentességet adott a korbáccsal történő vallatás alól is. Pál ezt hívta segítségül Jeruzsálemben, és utána lehetővé vált számára, hogy prédikáljon Anániás főpap, valamint mások előtt. Joga volt a császárhoz fellebbezni is. Az apostol ezt ki is használta, amikor a helytartó, Fesztusz előtt állt. Ennek a következménye volt, hogy Rómába vitték, ahogyan az Úr előre kijelentette neki, hogy ott bizonyságot kell tennie.

Polgárjogunk (polgárságunk) a mennyben. Éppen úgy, ahogyan Filippi városa római kolónia volt, a filippi gyülekezet mennyei kolónia volt. Az apostol kihasználta a földi polgárjogait, hogy előmozdítsa az evangélium terjedését, azonban igazi életmódja más helyhez kötődött - mennyei politikát folytatott, valójában minden érdeklődése oda kötötte. Emiatt állandóan az Üdvözítő eljövetele után vágyakozott. Az Ő küszöbön álló visszatérésének ragyogó kilátása fog bennünket is készen tartani. Talán még ma megtörténik.