Skip to main content

11.18 Pál, a teológus

Dátum: 
2019.11.18
OLVASNIVALÓ: 
Róma 1,11; 1Korintus 2,6-7; Efézus 3,3-4

Mostanában ismerjük fel azt a nagy teológiai képességet, amelyet Isten neki adott, hogy segítsen és tanítson másokat.

Pál és az Istenség. Pál hitte és tanította a három isteni Személy szentháromságát. Az Istenség szó újszövetségi három említése őtőle származik; ezek a Csel 17,29; Róm 1,20; Kol 2,9. Világosan utal az isteni jellegzetes tulajdonságokra, és alkalmazza a Szentháromság minden tagjára. Az ariánus tévelygéssel szemben világosan kifejti Krisztus istenségét, valamint Docetist ellenében Krisztus igazi ember voltát. Ha gondosan figyelembe vesszük a az emberré válást (Morphe) a Fil 2-ben, Krisztus bemutatását (Eikon) a Kol 1-ben és jellemző tulajdonságait (Character) a Zsid 1-ben (feltételezve, hogy Pál volt a szerző), ezek a megfelelő szövegösszefüggésekben meg fogják mutatni azt a teológia jártasságot, amellyel az ilyen tévelygéseket leleplezte.

Bűn és törvény. Magyarázatot ad a bűn természetére és a törvény jelenlegi helyzetére, hatalmára és alkalmazására. Hogy mikor és hogyan jött be a bűn, milyen a hatása és végső ítélete. Meghatározza a bűnt, gonoszságot és törvényszegést, és miközben a fentieket tárgyilagosan mutatja be, ugyanakkor részletesen foglalkozik velük szubjektív módon is, a keresztyén ember jelenlegi életére vonatkoztatva azokat.

Az evangélium. Az evangélium tanításának teljes kibontása megtalálható Pál leveleiben. A megváltás, engesztelés, megigazulás, megszentelődés, kiválasztás, fiúvá fogadás és megdicsőülés világosan áll előttünk a szövegben, ugyanúgy, mint a Gyülekezet titka, amely az Ő Teste.

A Szent Szellem. A Szellem személyével és munkájával kapcsolatban sok igazság található Pál leveleiben. Leírja, hogy a Szellem a "kenet", "pecsét" és "zálog" a hívő emberben, mindegyikre háromszoros hivatkozás történik. A "bemerítkezés" a Szent Szellembe pünkösd napján világosan ki van fejtve írásaiban.

Teológiájának gyakorlati bizonyítékai. Isten megajándékozta azzal, hogy tanító legyen. Első nyilvános szolgálata Antiókiában volt, ahol "tanítottak nagy sokaságot", Csel 11,26. Később, amikor "bizonyos férfiak jöttek le Júdeából", és hamis tant tanítottak, Pál és Barnabás vitatkozott velük, és később Jeruzsálemben győzték meg azokat tanításuk egészségtelen voltáról. A fiatal gyülekezeteknek szóló levelei azok megerősítésére szolgáltak.