Skip to main content

11.22 Kornéliusz (1)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 10,1-8

A Csel 10 egyike a könyv kritikus fejezeteinek. Tartalmazza pogányok megtérését Péter igehirdetésén keresztül. Isten őt használta fel, hogy alkalmazza a hit ajtajának kulcsát a pogányok felé. Az Úr a Mt 16-ban adta neki a kulcsokat. Ez a fejezet az utolsó a három közül, amely kívülállók megtérését jegyzi fel az emberiség három ágazatából. Az etióp udvari ember hámita volt, Saul sémita volt, most pedig a százados Jáfet leszármazottja. Koméliusz hasonlított az első kettőhöz: igaz ember volt és nagy tiszteletnek örvendett.

Személyi tulajdonságai. Istenfélően élt és rendszeresen imádkozott. Nem volt képmutató, de jó befolyása volt a saját háznépében. A szegényekkel is jól bánt. Életének és útjainak ez az ékes drágaköve (kámea) nagyon figyelemre méltó, amikor mindennapi hivatását vesszük figyelembe. Századosként szolgált Heródes Agrippa alatt, aki a római hatalmat képviselte a tartományban. De nemcsak erről van szó, mert "az itáliai sereg" tisztje volt, vagyis azé a seregé, amely római katonákból állott. Szokatlan egy ilyen embernél, hogy magas erkölcsi színvonalon álljon. Isten terve azonban munkálkodott, hogy utat nyisson, hogy meghallja az evangéliumot. Személyes jó tulajdonságai nem tették alkalmassá a mennyre, de úgy látszik, hogy Isten elismeri az olyan embereket, akik érdeklődnek lelkük dolgát illetően, és akiknek hirdetni kell az evangéliumot.

Körülményei. Noha mindezek a jó cselekedetek nem üdvözítették őt, Isten ismerte a szívét, és így Isten szuverén kezét látjuk abban, hogy Péterrel kapcsolatba hozta. Angyali követ vitte neki az üzenetet Istentől - ő és háznépe alkalmat kap, hogy meghallgassa az evangélium üzenetét, de továbbra is keresniük kell Istent; így szólt a figyelmeztetés: "küldj férfiakat". Milyen jó itt megfigyelni az érdeklődést, amelyet Isten tanúsít az üdvözlésben! Megadja az igehirdető nevét és címét, ahol megszállt! Érdekes látni a háznép aktivitását, miután a látomást látta; Koméliusz előhívott két háziszolgát és egy istenfélő katonát. Úgy látszik, hogy azok a jellemvonások, amelyek Koméliuszra jellemzőek voltak, másokat is jellemeztek háznépén és a katonai csapaton belül!