Skip to main content

11.25 János Márk (1)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 12,12.25; 13,5

János Márk első említése édesanyjával, Máriával van kapcsolatban. Otthona Jeruzsálemben volt, és házában sokan összegyűltek imádkozva, amikor Péter kiszabadult a börtönből. Így János Márk jó szellemi körülmények között nőtt fel. Édesanyja Barnabás nővére volt, tehát Lévi törzséből származott. Úgy tűnik, hogy nagy házban élt, és legalább egy szolgálólánya volt. Otthona nyitva állt a testvérek előtt.

Korai szellemi megtapasztalása. Tanúja lehetett sok korai eseménynek Jeruzsálemben, vagy tudhatott róluk, és közösségben volt a gyülekezettel a Csel 12 történéseinek idején. Így, mintegy tíz évvel pünkösd után jelen lehetett az együttléten, amikor "a gyülekezet buzgón imádkozott Istenhez" Péterért, 5. v. Részes lehetett a testvérek fájdalmában Jakab halálakor, és tanúsíthatta Isten óriási, szuverén hatalmát általában az emberek felett, amikor Heródes halála bekövetkezett.

Első látogatása egy másik gyülekezetben. Úgy látszik, hogy Barnabás és Saul is Jeruzsálemben volt ebben az időben. Végül visszatértek Antiókiába, és magukkal vitték János Márkot. Értékes leckéket kellett megtanulniuk ebben az új gyülekezetben. A problémák különböztek azoktól, amelyek Jeruzsálemben voltak. Ez a gyülekezet más módon alakult meg, és sok hívő rendelkezett pogány háttérrel. János Márk tanúja lehetett a szellemi ajándékok növekedésének az ottani gyülekezetben, és láthatta Isten különböző szolgáit, akiknek szolgálatai kétségtelenül javára váltak. Számára ez a fontos felkészülés ideje volt.

Első utazása Isten szolgálatában. Barnabás és Saul elhívása a munkára, ahova Isten hívta el őket, az antiókiai gyülekezet életében nagy jelentőségű esemény volt; kijelentetett a gyülekezetnek, valamint a szolgáknak egyaránt. Mindnyájan csendesen vártak Istenre, mielőtt megbízták őket, de végül négyen mentek el, és magukkal vitték János Márkot. A szolgálat első területe Cipus volt, és ott Márk segítő szolgálatot kapott; hirdették az Igét, miközben átutazták a szigetet, és Isten velük volt.