Skip to main content

11.26 János Márk (2)

Dátum: 
2019.11.26
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 13,13; 15,36-40; Kolossé 4,10; 1Timóteus 4,11

Az első missziós útjukon Barnabás és Saul korai munkálkodása Ciprus egész szigetén folytatódott. Ez volt Barnabás hazája, és lehetséges, hogy János Márknak, unokaöccsének is ismerős volt a terület.

Az elpártolás. Ez az esemény a Csel 13,14-ben nincsen részletezve, vagy megmagyarázva. Az utazás Ciprusról először Pergába haladt, azután János Márk eltávozott "tőlük", és "visszatért Jeruzsálembe"; nem ment vissza Antiókiába, hanem hazament. Pál és Barnabás folytatták útjukat, megérkeztek a pizídiai Antiókiába és sok más helyre.

A nézeteltérés. Eltelt körülbelül hét esztendő, és ez a szomorú epizód azzal kezdődött, hogy Pál újra meg akarta látogatni azokat a helyeket, ahol már hirdették az Igét, és hogy lássák előrehaladásukat. "Barnabás azt tanácsolta, hogy vegyék maguk mellé János Márkot... Pál azonban azt tartotta méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt." A vita éles volt, és megszakadt a nagyon gyümölcsöző kapcsolat. Nem tudjuk megítélni a helyzetet, bár vegyük észre, hogy nincs említve ajánlás, amikor Barnabás és János Márk elment Ciprusra. Pál Szilászt választotta, és ők (a gyülekezet) ajánlásával mentek el. A könyv feljegyzése Pállal folytatódik, és Barnabásról nincs további említés.

A megemlítés. Tizenkilenc esztendő telt el a kezdeti esemény óta, és Pál írt a kolosséiaknak első római fogsága alatt. Úgy látszik, hogy János Márk is Rómában volt ekkor, és Pál belefoglalja az üdvözlők sorába. Valamit írtak már korábban őróla; Pál szava világos, ha odamegy "fogadjátok őt szívesen".

A vágyakozás. Most már 22 év telt el, és Pál a második és egyben utolsó börtönbüntetését tölti Rómában. Magányos, segítségre és felfrissülésre szorul. Csak Lukács van vele, és Pál szeretné, ha Timóteus odajönne, aztán kimondja kívánságának ezeket a drága szavait: "Hozd magaddal Márkot, mert hasznos számomra a szolgálatban". Ez teljes helyreállítás volt.

Az írásmű. Ezt az állítást minden szempontból alátámasztja, hogy ezt a szolgát, aki egyszer hibázott, felhasználta Isten arra, hogy leírja a tökéletes Szolgát a Márk evangéliumában. Mekkora ár az, amit Isten fizetett az Ő teljes helyreállításáért!