Skip to main content

12.01 Szilász, a második ember

Dátum: 
2019.12.1
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-40

Ahogy Filippi felé haladunk a Csel 16-ban, olyan dolgokkal találkozunk, amelyek változnak Szilásszal kapcsolatosan. Most már nem annyira "főember", hanem kevésbé előkelő szerepet vállal: nem látszik, hogy ez nyugtalanítaná, és ez nem is történik, ha egy hívő ember szellemi ember is. Csak a büszkeség törekszik az első helyre; a kegyesség alázatos. Így, noha a Csel 15,40-ben mind Pált, mind Szilászt elbocsátják, a 16. fejezet 15. verséig inkább csak "Pál", vagy "ő", aki említve van. Ezután jönnek a "mi" szakaszok az Apostolok Cselekedeteiben, így jelezve, hogy Lukács is csatlakozott, és Szilászt csak általános értelemben foglalja magában. Szilász név szerint csak háromszor van említve ebben a monumentális fejezetben, mégis mennyire jelentős az egyik alkalom!

A Lídiával kapcsolatos kedves eseményt, valamint a démoni szellemnek a szolgálólányból való kiűzését követően történt, hogy Pált és Szilászt "letartóztatták... és a piacra vitték a vezetők elé". Ahogyan az elbeszélés feltárja, Pált megverették, amelyben Szilásznak is része volt; vö. 15,26. Még sincs panasz Szilász részéről - felkészült rá, hogy szenvedésben lesz része, mivel Igét hirdetett.

Azonnal börtönbe vetették ezeket a férfiakat. Ők nem tiltakoztak vagy erőszakoskodtak; kiváltságnak tekintették, hogy szenvedjenek Krisztus nevéért. Egyszer csak, éjszaka, a legsötétebb órában mit tapasztalunk? "Pál és Szilász imádkozott és énekkel dicsőítette Istent: a foglyok pedig hallgatták őket". Szilásznak része volt a bizonyságtételben, és bizonyságát adta az élő Üdvözítőbe vetett hite valóságos voltának. Amikor az éjszaka a legsötétebb volt, bizonyságtételük akkor ragyogott legfényesebben, és lehetséges (ha a szöveget gondosan olvassuk), hogy legalább néhány fogoly üdvösségére szolgált. A börtönőr, aki felriadt az Istentől rendelt földrengésre, és úgy gondolta, hogy a legvégső árat kell megfizetnie foglyainak elveszítéséért, véget akart vetni életének. Miután Pál megnyugtatta, leborult Pál és Szilász elé; kérdésére válaszuk a következő volt: "Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind házadnépe.'

Milyen jó, ha ilyen férfi áll az ember oldalán az Istennek végzett szolgálatában - kész szenvedni, bizonyságot tenni, másokat üdvösségre vezetni! Törekedjünk arra, hogy kövessük az Úrnak ezt a nemes szolgáját, aki kegyelmesen fel volt készítve, hogy kevésbé nyilvános szerepet játsszon, megértve, hogy a testben minden egyes tag fontos.