Skip to main content

12.05 Timóteus jelleme (2)

Dátum: 
2019.12.5
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 16,1-3; Filippi 2,19-24; 2Timóteus 1,6-7; 4,5-13

Néhány briliáns tanulmány fogja teljessé tenni a hátralévő kevés időt, amelyet Timóteussal, Isten emberével töltünk.

Figyeljük meg először is a Csel 16-ban arra való hajlandóságát, hogy körülmetélkedjen, és így ne adjon okot az ellenállásra. Görög apától és zsidó anyától született, és a görögök zsidónak tekintették; a zsidók úgy kezelték, mint pogányt. Hogy a maximumot nyújthassa, mint hívő ember, kész volt alávetni magát ennek a fájdalmas operációnak, követve Pált, aki "mindenkinek mindenné lett, hogy némelyeket üdvözíthessen". Készen vagyok-e az áldozatra - a lemondásra az evangélium és mások szükségének érdekében - vagy a saját kényelmem a döntő?

Az előbb elmondottak még figyelemre méltóbbak, ha arra gondolunk, hogy Timóteus feltehetően gyenge egészségi állapotban volt, minthogy Pál így bátorította: "élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből." 1Tim 5,23. Valószínűleg egy kissé félénk volt, akinek szüksége volt a figyelmeztetésre: "senki a te ifjúságodat meg ne vesse", 1Tim 4,12, és "gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van... Mert nem félelemnek (félénkségnek) szellemét adta nékünk az Isten", 2Tim 1,6-7. Az Úr gondosan választja ki szolgáit, és nem mindig erőteljesek, egészségesek, ellentmondást nem tűrők, akiket megbíz szellemi feladatokkal. Erősítsd meg szívedet, testvérem vagy nőtestvérem, ha hasonló helyzetben vagy, mert az, aki elhív, ugyanaz, aki mindent ismerve erőt ad a napi munkához.

Figyeljük meg ugyancsak azt a képet, amelyet a Fil 2,19-23 fest Timóteusról; "nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán (őszintén, komolyan) szívén viselné dolgaitokat." Ritka az ilyen fiatalember, és manapság nagyon szükséges. Ezek olyan fiatalemberek, akik mások szükségére vannak tekintettel, és mindenképpen követni igyekeznek az Úrnak és más istenfélő hívőknek a példáját. Ők igazi bátorítást, támogatást és táplálást jelentenek hívő testvéreiknek.

Végül a 2Tim 4-ben megfigyelhetjük, hogy mit tudott Pál Timóteus vállára helyezni. Különösen az 5. vers tárja fel Timóteus képességét; "szolgálatodat teljesen betöltsd" - micsoda lehetőség! Hasonlóan a 13. versben: "A felsőruhámat... hozd el, a könyveket is, kiváltképpen a hártyákat" - micsoda megbízhatóság! Timóteus szellemi fiatalember volt, aki példakép mindnyájunk számára.