Skip to main content

12.10 Demeter és az efezusi városi jegyző

Dátum: 
2019.12.10
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 19,1-41

A mai két személy egyrészt Demeter, a lázadó, valamint a városi jegyző, a racionalista. Mindketten az evangélium ellenségei voltak, és mindketten ma is velünk vannak! Ahogyan akkor, úgy most is, bárhol hirdetik az evangéliumot, és a lelkek üdvösséget nyernek, a Sátán is mozgósítja erőit, hogy szembeszálljon és tönkretegye azt. Pál mintegy két évet töltött Efezusban, és ez időben figyelemre méltó helyi gyülekezetet alapított a hívőkből, akik valóban "első szeretetüket" mutatták az Úr iránt. Ráadásul Efezusból "mindazok, akik Ázsiában laktak, meghallották az Úr Jézus Igéjét". A szentségtelen könyveket kihordták és elégették a korábbi bálványimádók, és kétségtelen, hogy a bálványtemplomba való járás hirtelen megcsappant, valamint a bálványok eladása is, amelyeket az imádathoz használtak. De a Sátán nem akarta tétlenül nézni ügyének ilyen rosszra fordulását.

Ez váltotta ki Demeter részéről az ellenakciót. Maga nem sokat tehetett, ezért szakmabeli társaihoz fordult, és rámutatott, hogy gazdasági és pénzügyi tönkremenetel fenyegeti őket minden oldalról, ha semmit sem tesznek. Akkor ugyanúgy, mint az Úr idejében, bekövetkezett a zendülés, az alapján az elv alapján, hogy "aki leghangosabban kiabál, az arat győzelmet". A Sátán mindig is kihasználta azt az emberi feltételezést, hogy a többségnek igaza kell, hogy legyen, és mint hívőknek, össze kell szednünk a bátorságunkat, hogy szembeszálljunk az ilyen irányzatokkal. Sohase feledjük azonban, hogy "Istennel egy ember is többség", és hogy "nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van", 1Jn 4,4. Ugyanúgy, ahogyan az Úr egyedül állt szemben az ellenféllel, nekünk is ezt kell tennünk, ha az alkalom úgy kívánja - mégsem vagyunk egyedül, mert Ő velünk van. Fellép a városi jegyző, a racionalista, félve, nehogy a csődület elfajuljon, és az embereket zendüléssel vádolják. Kérése és igénye azon a "szilárd tényen" alapult, hogy az istennő, amelyet imádnak, tagadhatatlanul az istenek ajándéka, minthogy Jupitertől szállt alá. Ezért ne féljenek a legkevésbé sem az evangélium küldötteitől, vagy befolyásuktól. Sajnos, manapság a körülöttünk lévő racionalisták nagyon bőséges, alaposan megnyugtató magyarázatot adnak mindenre, amihez Istennek köze van, és közben nem törődnek saját örökkévaló lelkükkel és annak szükségeivel. Mennyire szükségünk van arra, hogy ellenálljunk minden támadásnak, amely az evangéliumot éri, akár erőszakos ellenállással, akár racionális kételkedéssel, vagy bármi mással van dolgunk!