Skip to main content

12.11 Tükhikosz és Trofimosz

Dátum: 
2019.12.11
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 20,1-4; Efézus 6,21; Kolossé 4,7-8; 2Timóteus 4,20

Képzeljük el, milyen lehetett Tróászban megpillantani azt a hajót, amelyen a Csel 20,4-ben felsorolt hét testvér utazott! Ők az apostolok munkájának gyümölcsei voltak, és ezek közül kettő Tükhikosz és Trofimosz. Mindketten ázsiaiak voltak, és az előbbiről kissé többet is olvasunk. Tapasztalatokat szereztek, ahogyan megfigyelték Pált és Szilászt a munkájukban - ültetés, építés, üldöztetések között, mégis egész idő alatt kimutatva az Úr iránti szeretetüket és odaadásukat - azt kívánjuk, hogy többet tudjunk meg róluk.

Tükhikoszról különösen négy dolgot tanulunk meg. Először, Pál kétszer is úgy írja le, mint "szeretett testvért". Nyilvánvalóan erős kötelék alakult ki az apostol, valamint e között a férfi között, és noha Tükhikosz sokkal fiatalabb volt a hitben, Pál olyan szeretetet mutatott iránta, amely viszonzásra talált.

Másodszor, Pál kétszer úgy ír róla, mint "hű szolgáról". A megbízhatatlanság és ellenségeskedés napján milyen jó, ha vannak veled emberek, akik hűségesek (megbízhatóak és tisztességesek), akikre számíthatsz, bármilyenek is a körülmények!

Harmadszor, Pál "szolgatársként" írja le. Az előző képpel együtt olyan testvért látunk, aki nem fél a munkától - nem vonakodik felismerni a körülötte lévő szükséget, és tenni valamit, ami enyhíti azt.

Negyedszer, Pál két alkalommal is úgy beszél róla, mint olyan valakiről, akit elküldhet, hogy "megvigasztalja szíveteket". Bár a Szent Szellem maga is így szolgál, jó, ha vannak testvérek, akik vállalkoznak erre a szolgálatra mind a gyülekezeti körökben, mindpedig meg nem tért barátaink és szomszédaink felé.

Trofimoszra úgy hivatkozik Pál, mint akit "Milétoszban hagyott betegen", és ez elárulhat valamit az ő fizikai állapotáról. Ez kell, hogy bátorítsa az olyan hívőket, akik nem örvendenek a legjobb egészségnek, és megérthetik, hogy van még olyan munka, amelyet Istenért végezhetnek, jóllehet, inkább magányosan, mint nyilvánosan. Gyakran az ilyen hívő emberek olyan szolgálatot végezhetnek el, amelyet a tetterős szentek talán észre sem vesznek.

Nézzünk Istenre, hogy támasszon fiatal férfi- és nőtestvéreket, akikre ezek a jó tulajdonságok igazak. Isten gyülekezeteinek olyan szentekkel kell épülniük, akik teljesen átadták magukat az Ő nagy munkájára.