Skip to main content

12.24 Evódia és Szüntükhé

Dátum: 
2019.12.24
OLVASNIVALÓ: 
Filippi 4,1-7

Ezek a nők csak egyszer vannak említve a Szentírásban, de közismertségre tettek szert véleménykülönbségük miatt. Szomorú lenne, ha ezt a jellegzetes hibát arra használnák, hogy elhomályosítsák azt a feljegyzést, amely rendelkezésünkre áll erről a két istenfélő nőtestvérről. Talán az Úr ma rádöbbent bennünket arra, hogy mi is milyen gyorsan el tudunk fogadni valamilyen ítéletet másokról, pedig gyakran az egész csak hamis információn alapul.

Az apostol a legnagyobb tiszteletet tanúsítja irántuk. Bízott először is abban, hogy mindkettőjüket megintheti, mégpedig név szerint, nyilvános levélben. Kevesen vannak, akiknek szellemi állapota olyan színvonalú, hogy ilyen próbát kiáll. Ez egyedülálló alkalom Pál írásaiban. Ezek a nők ismerték Pál szívét, ő pedig teljesen elvárhatta tőlük, hogy megértik indítékait, ezért nem fogják félreérteni szándékait. Ez azt is világossá teszi, hogy két figyelemre méltó emberről van szó, akiknek életében teljes az Úr Jézus tekintélye. Ez leleplezheti esendőbb tulajdonságainkat, tudva, hogy mi esetleg elfogultan, vagy éppen bosszúsan reagáltunk volna. De ők ketten nem!

A helyzet bizonyára figyelmet érdemelt, és nem először történt - de kik vagyunk mi, hogy követ vessünk rájuk? Pál személyesen, de egyenlőképpen intette meg őket, így senkit sem lehetett vétkes félnek megjelölni, 2. v., majd ismét megtiszteli őket, bemutatva, hogy ő máris hiszi, hogy hajlandók és készek rendezni ezt az ügyet a lehető leghamarabb. Nyilván csak arra volt szükségük, hogy valaki segítsen nekik, 3. v. Ha szükséges, tegyen bennünket az Úr "békéltetővé" valakik számára, vagy "hajlandó féllé" egy megbékélésben, ha erről van szó. Bármilyen vitában magas szellemi színvonal szükséges ahhoz, hogy olyan helyzetbe jussunk, amikor fenntartás nélkül kívánjuk megoldani a kérdéses ügyet, amely szétválaszt. A büszkeség és önbecsülés túl gyakran arat győzelmet, de ennél a két nőnél nyilvánvalóan nem!

Pál harmadik dicsérete következik. Csak úgy ismerte ezeket a nőket, akik Istennek szentelték magukat és vele együtt szolgáltak az evangélium ügyében, 3. v. "Együtt küzdöttek vele"; tagjai voltak az ő csapatának, és tudta, hogy bármi állt is közéjük, gyorsan meg tudják találni annak megoldását. Rendezzünk el ma mi is minden nézeteltérést és széthúzást!