Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Filemon 1-25

Újszövetségünk keveset mond nekünk Filemon életének részleteiről. Ebből a levélből, amelyben a hangsúly Pálnak azon a nyomatékos kérésén van, hogy kedvesen fogadjon vissza egy szökött rabszolgát, levonhatunk feltételezéseken alapuló következtetéseket.

Indokolt azt feltételezni, hogy gazdag ember volt, és napjai vagyonos embereihez hasonlóan élt. Házának vendégszobáiban rendszeresen fogadhatott vendégeket. Voltak rabszolgái, és feltehetően napjainak általánosan elfogadott szokásai szerint bánt velük. Valószínűleg a társadalomban elfogadott ember volt, családjával együtt tisztelet övezte a közösségben.

Aztán Isten megérintette életét az evangélium által, és megtért. Feltételezhetjük, hogy ez Pálon keresztül történt, mégpedig legvalószínűbben Efezusban, 19b. v. Kolosséba visszatérve, mert úgy tűnik, ott élt (a Kolosséiakhoz írt levél a legtöbb itt felsorolt nevet tartalmazza, és Onézimoszról úgy beszél, mint aki visszatér, Kol 4,8-9), Filemon érintkezésbe lép a helyi keresztyénekkel, és végül saját otthonába fogadja a gyülekezetet, 2. v.

Filemonnak, mint keresztyénnek sok változtatást kellett végrehajtania életstílusán. Mint keresztyén, jellembeli fejlődést mutatott, és kialakított egy pásztori szolgálatot, amely sokak számára nagyon hasznos volt, 4-7. v. Adjunk hálát Istennek azokért, akik megtértek és azzal folytatták, hogy sokaknak segítségére legyenek.

Egy napon Filemon elvesztette egyik rabszolgáját - ez nem szokatlan történet. A rabszolga Rómába ment, és a Pállal való kapcsolat nyomán urához hasonlóan keresztyén lett. Talán Filemon is csak akkor jött rá a részletekre, amikor elolvasta ezt a levelet, amelyben Pál arra kéri, hogy fogadja vissza Onézimoszt. Ahogyan Pál a kérését előadta, láthatjuk, hogy tudta: Filemon meg fogja találni ennek a nehéz helyzetnek a megoldását.

Pál hivatkozik szeretetére, 9. v., az eseményekben történt fordulatra, 10-13, méltányos magatartására, 14-16. v., közeli kapcsolatukra, 17. v. és személyes elvárására Filemont illetően, 20-21.

Nehéz helyzet áll ma előtted? Ez a legmagasabb szellemi színvonalú cselekvést kívánja tőled? El tudod-e úgy engedni a múltat, hogy új kezdetet jelentsen a jövőre? Én biztos vagyok benne, hogy Pál nem csalódott Filemonban. És az Úr tebenned?