Skip to main content

01.31 Bevezetés Mózes 2. könyvéhez (Exodus)

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes

SOKAK SZERINT a Mózes 2. könyve (vagyis az Exodus, ami „kimenetelt" jelent) egyike a Biblia legismertebb és legnépszerűbb könyveinek, bár helyesebb lenne azt mondani, hogy ez a vélemény csak a könyv bizonyos kiválasztott részeire érvényes.

A könyv célja az, hogy leírja egy rabszolgaságban lévő nép vérrel és hatalommal történő megszabadítását, amely isteni ígéreteknek volt a tárgya, pl. 6,2-9. A könyv sötétségben és homályban kezdődik és dicsőségben végződik. Amikor kezdődik, Istenről beszél, aki lejön kegyelemben, hogy megszabadítson egy rabszolganépet, 3,8, és annak hirdetésével fejeződik be, hogy ugyanez az Isten leszáll dicsőségben, hogy egy megváltott nép között lakjon, 40,34-35.

Jellegzetes üzenete egyfajta megváltás. Ez a történelmi feljegyzés előképszerűen ábrázolja ki az isteni kegyelem munkáját az ember megváltásában és Önmagához való visszavezetésében Krisztus Jézus által. A kivonulás története megismétlődik minden olyan lélekben, amely teljes megszabadulásra törekszik, különösen a bűntől és a világtól, amelyet jelképszerűen a fáraó és a rabszolgaság ábrázol ki; vö. Róm 6,14-18. Bemutatja, hogy a megváltás teljesen Istentől van.

A Tízparancsolat kiadásában látjuk, hogy e kegyelemnek és irgalomnak az Istene szent Isten, aki népe elé szabályokat állít. Mégis, azokban a szavakban, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet", azt látjuk, hogy kívánja népének akaratát és szeretetét.

Isten utasítást ad a sátor, és az azzal kapcsolatos minden felszerelés elkészítésére, 24. fej.-től, azért, hogy megszülessék az imádat központja, ahol a megváltott nép Vele találkozhat, és közösségben lehet Vele.

Az Istennel megvalósult közösség a megváltás gyümölcse. A sátorral kapcsolatos rendelkezések nagyon részletes előképek Krisztusról és sokféle szolgálatáról, vö. Zsid 9-10, amelyek biztosítják, hogy ez valóságban is megtapasztalható Isten személyiségével összhangban.

A Könyv vázlata:

1. Rabszolgaság, 1-2. fej. 2. Megváltás, 3-15. fej. (a) Izráel szörnyű rabszolgasága, (b) Mózes elhívása és megbízása, (c) Csapások Egyiptomban, (d) A páska, (e) A kivonulás. 3. Az út a Sínaiig, 16-19. fej. (a) Mára, (b) Szín, (c) Refidim, (d) Sínai. 4. Polgári és erkölcsi törvények, 20-23. fej. 5. Istentisztelet, 24-40. fej. (a) Szertartási törvény, (b) Sátor és papság.