Skip to main content

02.11 Közöttük fogok lakni

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 25,1-40

A  szent sátor ALAPVETŐ CÉLJA az volt, hogy Isten a népe között lakhasson, 8. v. Hogy a szent Isten hogyan lakhat egy szentségtelen nép között, azt a rézoltárról való gondoskodás magyarázza meg, amely az udvarban állt, valamint a kegyelem ülőszéke a szentek szentjében. Isten ezek által biztosítja az igazságot, amelyen találkozhat övéivel, miközben megőrzi saját szentségét és igazságát. Erre a célra adományokat szedtek „minden embertől, akit szíve hajt arra", 2. v. Ez nem volt kényszer, nem a kötelesség cselekedete volt, de mindenki adhatott, akinek szívét megérintette Isten jóságának érzése és az a felismerés, hogy minden az Övé, Mt 10,8.

Isteni minta állt rendelkezésre, 9.40. v.; Zsid 8,5; 9,23, aszerint kellett elkészíteni a sátrat, és ezt meg is tették, ahogyan a Mózes 2. könyve utolsó fejezete bizonyítja a visszatérő refrénnel: „ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek". Még ha - emberi szempontból - Mózes egy másik módszert jobbnak is gondolt volna, „a mintának" megvolt a maga tekintélye, és a mintához kellett tartania magát. Ne feledjük ezt, amikor nyíltan hirdetik az istentiszteleti módszerek közti szabad választást - ne változtassuk meg, ami írva van.

Isten a legbelső hellyel kezdi, jelenlétének helyszínével, a frigyládával, és onnan halad kifelé, hogy elkülönítse a külső udvart, mintegy a mennyből a föld irányába. Kegyelmében elkezdte közeledését az emberek felé.

Milyen sok kijelentést tartalmaz róla a frigyláda! Arannyal bevont fából készült: a sittim fa (a sivatag nem korhadó fája) az Úr Jézus tökéletes embervoltáról beszél, a tiszta arany pedig Istenségét jelenti ki. Ő ember, az Ember: ő Isten - mélységes titok, Jn 1,14. A láda fedele tiszta aranyból készült, és úgy nevezték, hogy a kegyelem ülőszéke, az elfedezés helye. Az engesztelés napján vért hintettek rá, 3Móz 16,14, amelyet az udvaron lévő rézoltárnál ontottak ki. A meghintett vér miatt lett a kegyelem ülőszéke, Isten és az ember találkozóhelye, 22. v. A ládában belül, elfedezve a kegyelem ülőszékével és a vérrel, helyezkedtek el a törvénytáblák, 40,20, amelyet Izráel olyan szomorú módon megszegett, de amelyet Krisztus megtartott, Zsid 9,4. - Később a ládába került a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszeje is, Zsid 9,4.

Mt.10. 8 Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok!
Zsid.8. 5 akik a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy Isten rendelte Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátrat: Vigyázz – mondta –, hogy mindent a szerint a minta szerint készíts, amelyet a hegyen mutattam neked.
Zsid.9. 23 Azért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal.
Jn.1. 14 Az Ige testté lett, és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
3Móz.16. 14 Azután vegyen a bika véréből, és hintse ujjával a fedél felső színére, kelet felé. A fedél előtt pedig hétszer hintsen ujjával a vérből.
2Móz.40. 20 Fogta és betette a bizonyságot is a ládába. A rudakat pedig a ládához illesztette, és a ládára ráhelyezte a fedelet.
Zsid.9. 4 Ebben volt az arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalán arannyal beborítva, benne az aranykorsó a mannával és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái,