Skip to main content

02.21 A bűnáldozat és a vétekáldozat

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 4,1 -35

AZ EZZEL a két áldozattal kapcsolatos utasítások a 4,6-7-ben találhatóak. Sokféle áldozat létezett, mert egyetlen áldozat nem tudta volna bemutatni Krisztus áldozati művének különböző szempontjait. A „kedves illatú" áldozatokat, amelyekkel korábban foglalkoztunk, önként vitték Istennek olyanok, akik közösségben voltak Istennel. Most olyan bűnösök közeledését látjuk, akik bűnáldozatuk szerint tudatában vannak a szent Isten ellen elkövetett bűnüknek, vagy vétekáldozatuk szerint, felebarátjuk ellen elkövetett bűnüknek.

A bűnáldozatnál a tényleges áldozat a felajánló elfoglalt helyzetétől függött, lásd a 4,3.13.22.27. Ez azt az igazságot szemlélteti, hogy Isten szemében a bűn arányban áll valakinek a társadalmi helyzetével, amely magával hozza a megnövekedett felelősséget és a megnövekedett bűnt, Mt 11,20-24. De a legfőbb igazság az, hogy mindenkinek, helyzetére való tekintet nélkül, Krisztusra van szüksége. A szertartásban azt látjuk, hogy a vétkes az ártatlant hozza, 4,3. Ez Péter szavaira emlékeztet bennünket: „igaz a nem igazakért", 1Pt 3,18. Hála legyen Istennek azért a valakiért, aki fogyatkozás nélküli volt, és megfelelt Isten minden elvárásának. A vétkező kezét az ártatlan helyettesre teszi, hogy azonosuljon vele, 29. v. A büntetést a bűnért meg kell fizetni, de az áldozat fizeti meg, Jn 1,29; 2Kor 5,21. Az áldozó megöli az áldozatot, és ahogyan a halott testre tekint, ezt mondhatja: „ez a halál az én halálom". Figyeljük meg, hogy a zsírt el kellett égetni az oltáron. Ebben Isten gyönyörködését látjuk, abban, aki elvette a bűnt.

A vétekáldozatra gondolva megjegyezzük, hogy noha ez bűnáldozat, nem annyira a bűn vétkes voltával van kapcsolatban, hanem inkább a bűn hatásaival. A helyreállítás lépéseit a 6. fejezetben mutatja be. Annak legteljesebb értelmében Urunk végzett értünk helyreállítást, Zsolt 69,5. Így írja ezt egy evangéliumi szerző: - „Isten nemcsak visszanyert Krisztus által mindent, amit elveszített, hanem annál sokkal többet is. A megváltás által többet nyert, mint amennyit elveszített az elbukással. Gondoljunk a dicsőséges aratásra, tiszteletre és dicséretre, amely Övé lesz örökre a kegyelem által üdvözült bűnösök részéről".

Gyakorlati szempontból jó megfigyelni, hogy Isten várja, hogy jóvátegyük testvéreinkkel szemben azt, amiben vétkeztünk ellenük, ha kívánjuk az ő megbocsátását, Mt 6,14-15.

Mt.11. 20 Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg: 21 Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban! 22 De mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek. 23 És te, Kapernaum, nem az égig magasztaltattál-e fel? A pokolig zuhansz alá, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, mind e mai napig megmaradt volna. 24 De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.
1Pt.3. 18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen. Halálra adatott ugyan test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint,
Jn.1. 29 Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!
2Kor.5. 21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne.
Zsolt.69. 5 Többen vannak fejem hajszálainál, akik ok nélkül gyűlölnek engem. Hatalmasak, akik vesztemre törnek. Amit el sem raboltam, azt kell visszaadnom!